Bestyrelse

Her kan du se hvem der sidder i Polstrersektionens bestyrelse:

Orientering om bestyrelsens aktiviteter

Bestyrelsesmøde nr. 21, Polstrersektionen

Torsdag d. 17. august 2017 blev der afholdt bestyrelsesmøde hos Dansk Håndværk.
Sektionens regnskaber blev gennemgået og godkendt, og kommende års budget blev drøftet.
Bestyrelsen opdaterede status i relevante udvalg, og drøftede den forestående polstrermesse og generalforsamling d. 22. – 23. september 2017 i Middelfart.

Bestyrelsesmøde nr. 20, Polstrersektionen

Tirsdag d. 14. marts 2017 blev der afholdt bestyrelsesmøde i polstrersektionen på Skive Tekniske Skole. Bestyrelsen blev opdateret på seneste nyt fra skolen, og havde desuden lejlighed til at opleve de studerende indenfor boligmontering i aktion på hovedforløbet.
Bestyrelsen drøftede den kommende generalforsamling, polstrermesse (september 2017) samt nye tiltag på de faglige uddannelser.
Bestyrelsen drøftede desuden hvordan sektionen kan få nye medlemmer, men også hvad der kan gøres for at fastholde og vedligeholde sektionens nuværende medlemmer.

Nulstille kodeord
Venligst indtast din e-mail-adresse. Du får et nyt kodeord via e-mail.