Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten 2024-2026

Dansk Håndværk og 3F Industrigruppen har fornyet Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten for en 2-årig periode gældende fra 1. marts 2024.

Den nye overenskomst indeholder samme økonomiske ramme, som der blev givet ved OK23 af de andre arbejdsgiverorganisationer, hverken mere eller mindre. Herudover indeholder den nye overenskomst gode tiltag om trivsel, udvikling og efteruddannelse.

 Her er de 8 største ændringer i den nye overenskomst:

Højere løn m.v.

 • Minimallønnen stiger med 4,50 kr. og kommer herefter per 1. maj 2024 op på 139,60 kr. pr. time og per 1. januar 2025 op på 144,10 kr. pr. time.
 • SH-opsparingen som ændrer navn til særlig lønopsparing stiger per 1. marts 2025 til 15,50% og forskudsbeløbet stiger per 1. maj 2024 til 1.200,00 kr. Den særlige lønopsparing kan nu i øvrigt tømmes to gange årligt, idet den nu også kan tømmes med lønnen i juli måned.
 • Se i øvrigt alle de nye nøgletal

Højere Pension

 • Arbejdsgiverandelen stiger fra 8,40% til 10,40%, hvortil kommer 0,15% til sundhedsordningen. Medarbejderens eget bidrag falder fra 4,20% til 2,20%. De nye satser har virkning fra den 1. juni 2024.

Længere betaling under barsel øremærket til far/medmor

 • Der er yderligere to ugers orlov med løn øremærket til far/medmor og derudover yderligere 2 ugers orlov med løn, der kan deles mellem forældrene.
 • Betalingen under graviditets-, barsels- og fædreorlov stiger pr. 1. juli 2024 til kr. kr. 165,00 pr. time og pr. 1. januar 2025 til  kr169,70 kr. pr. time.

 Indførelse af medarbejderudviklingssamtaler (MUS)

 • Der indføres en ny årlig medarbejderudviklingssamtale (MUS), hvor man drøfter medarbejderens trivsel, samarbejde, opkvalificering og efteruddannelse. Der kan aftales relevante kurser alt efter medarbejderens og virksomhedens behov.
 • Blanketter til brug for MUS kan hentes her

Mulighed for kollektive lønforhandlinger

 • Hvis man lokalt ønsker det både fra virksomheden og fra medarbejderne, så kan lønnen forhandles kollektivt, og er der valgt en tillidsrepræsentant, så er det tillidsrepræsentanten, som forestår lønforhandlingerne.
 • Ved kollektive lønforhandlinger kan tillidsrepræsentanten anmode om at få belyst virksomhedens produktivitet, konkurrenceevne, økonomiske situation og fremtidsudsigter, herunder bl.a. ordrebeholdning, markedssituation og produktionsforhold i forbindelse med lønforhandlinger.

Øget betaling til selvvalgt uddannelse

 • Selvvalgt uddannelse for medarbejdere med 3 måneders anciennitet, der er medlem af den overenskomstbærende organisation betales nu med fuld løn.
 • Virksomheden kan ansøge Kompetenceudviklingsfonden om tilskud, som dækker den udbetalte løn, dog modregnet den VEU-godtgørelse, virksomheden har modtaget.

Styrkelse af tillidsrepræsentantens rolle

 • Tillidsrepræsentanten gives mulighed for at mødes med nyansatte i arbejdstiden med det formål, at tillidsrepræsentanten orienterer om samarbejdet med virksomheden m.v.
 • Mødet kan eventuelt etableres i forbindelse med en introduktionsdag for nye medarbejdere i virksomheden, når virksomheden har ansat et vist antal nye medarbejdere eller med fast frekvens.

Afkortning af opsigelsesvarslet og fratrædelsestidspunktet

 • Nu fratræder medarbejdere på den reelle arbejdsdag, hvor opsigelsesvarslet udløber og ikke som tidligere først ved kalenderugens udgang.