Kaffekaizen: Når mester lærer at tænke på japansk

– Vi skulle være bedre til at arbejde sammen på kryds og tværs, så vi kunne få mere ud af hverdagen. Med 70 mand på Sjælland, 15 i Jylland og to underafdelinger i andre brancher har vi brug et samarbejde, hvor alle er med. Og det har Lean forløbet været med til, forklarer Jakob Boie Pedersen.

Han er direktør i tømrerfirmaet Sten Jensen as i Greve, der er en af de virksomheder, der har gennemført Dansk Håndværks Lean Construction forløb.

– Jeg kan mærke, at der er kommet rigtigt god trivsel. Der er god stemning – ikke bare mellem tømrerne men mellem alle faggrupperne. Folkene kan lide at være på arbejde, folk er glade. Det er den mest positive ting, vi har oplevet efter projektet, fortæller Jakob Boie Pedersen.

Og det er netop formålet med processen, der skal forbedre arbejdsgange, hæve produktiviteten og få både ledelse og medarbejderne til at bliver mere tilfredse med arbejdsdagen, forklarer konsulent i Dansk Håndværk, Mads Okking, der over det seneste halve år har ført en række virksomheder gennem forløbet.

– Virksomhederne fortæller, at de bagefter er gået videre med nye løsninger. De er begyndt at se ind i deres eget maskinrum og er selv blevet i stand til at forbedre. Og når jeg hører det, så ved jeg at det har været en succes, siger Mads Okking.

Effektivitet gennem Kaffekaizen


Allerede fra første møde kommer den japanske effektivitetsteori ned på jorden. Efter en øvelses video af noget så simpelt som at lave kaffe, mens der er kundebesøg, kan deltagerne uden at tøve spotte fejlene og forbedre effektiviteten.

– Videoen med Kaffe-kaisen er en øjenåbner, der giver en forståelse af at det her kan vi sagtens. Vi skal bare være bedre til at se, hvad vi selv og andre gør. Så allerede efter den første time er medarbejderne engagerede og kan se, at det faktisk gør hverdagen sjovere, hvis de selv bidrager, fortæller Mads Okking.

Fra mester til førsteårs lærling
SMART, som Lean Construction bliver kaldt i Dansk Håndværk, er ikke rettet til en bestemt gruppe som ledelsen, administrationen eller kun for medarbejderne. Alle er med – fra mester til førsteårslærlingen – fordi de skal lære, at de er én homogen helhed, der sammen skal nå et mål.

Men det giver udfordringer og sådan var det også hos tømrerfirmaet Sten Jensen as i Greve:

– Medarbejderne er tit lidt skeptiske, når vi kommer med sådan noget, så det kan være svært for mig at få det ind i hverdagen. Men de ansatte var meget modtagelige fordi de selv været med til at pege på det, der var galt og beslutte, hvad vi skulle ændre. Nu holder vi for eksempel morgenmøder, har købt tavler til møderummene og arbejder med Kaisen (se den blå boks). Og fire dage efter projektet sluttede, var vi selv i gang – og alle er med, fortæller Jakob Boie Pedersen.

Samme problem hos næsten alle
Den enkelte virksomhed starter med at udpege de områder, som skal forbedres. Men i løbet af processen dukker der ofte nye emner op.

– Kommunikationen i virksomheden er et af de punkter, der stort set altid kommer med. Hvem får informationer, når man får en ny ordre og hvorfor er der nogle, der altid synes at de ikke får nok at vide. Så kommunikation er som regel det, der scorer højest, når vi gennemgår forhindringerne for en god og effektiv arbejdsdag, forklarer Mads Okking.

Et råd til kollegerne
Når virksomhederne henvender sig er det netop fordi de vil være mere effektive. Eller ønsker at medarbejderen bliver lidt gladere for arbejdet. For det giver både større effektivitet og mindre sygefravær. De ansatte bliver mere loyale overfor virksomheden og det er med til at de gode medarbejdere ikke søger andre steder hen.

Og tilbage i tømrerfirmaet Sten Jensen as i Greve er Jakob Boie Pedersen ikke i tvivl om netop den fordel:

– Jeg vil sige til andre, at de skal tage det her op. Som virksomheder skal vi være innovative og dygtiggøre os, så vi kan tiltrække nyt mandskab. De ansatte skal have lyste til at være der. Det lønpres, der kommer fremover, kan vi ikke bare lægge over på kunderne – så vi skal være mere effektive i alle led. Hvis man ikke vil tænke nyt og sætte nye arbejdsmåde i gang,  bliver man som virksomhed sat af kapløbet. Så vi har ikke råd til at lade være, lyder rådet fra direktøren

Lyt til hele interviewet med Jakob Boie Pedersen herover

Lyt til 1 del af interviewet med Mads Okking herover (del 1 – under den del 2)

(Mads Okking interview fortsat – del 2 herover)

Foto til fri brug: (Free Photo / ingen ophavsret) Klik for at hente foto: