Håndværkerne skal lære at reducere spild på byggepladsen

Fejl og spild i byggeriet koster hvert år byggebranchen milliarder. Det er penge, der i stedet kunne have stået på virksomhedernes bundlinje. Alligevel har branchen i løbet af de sidste 20 år ikke formået at reducere spildet nævneværdigt.

Så nu skal der gøres en indsats, mener Dansk Håndværk, som i midten af marts lægger for med den en workshop for medlemmer. På baggrund af egne erfaringer om, hvor problemerne opstår, arbejder deltagerne sammen om løsninger til, hvordan de fejl i byggeprocessen, som fører til unødig brug af materialer og tid, kan identificeres og minimeres. Undervejs bliver deltagerne inspireret af oplægsholdere.

– Årsagerne findes i hele værdikæden fra projektering og udbud til udførelsen og den efterfølgende vedligeholdelse. Nogle fejl rammer dem, der laver den, mens andre først viser sig i de næste led i kæden. Derfor skal vi samarbejde om at identificere årsagerne til spild, så vi undgår at lave de samme fejl i næste opgave. Det tager vi nu fat på med et tilbud til de medlemsvirksomheder, der arbejder på byggepladserne, fortæller Morten Frihagen, der er direktør i Dansk Håndværk.

En del af de nye klimakrav
På baggrund af deres egne erfaringer skal deltagerne på workshoppen identificere udfordringer og barrierer i forhold til at begrænse spild. Det vil samtidigt tydeliggøre fordelene ved fejllæring. Deltagerne bliver desuden præsenteret for konkrete redskaber til, hvordan de kan bruge systematiseret fejllærling, og dermed opnå en positiv effekt på både den økonomiske og den grønne bundlinje.

Workshoppen er blevet til i samarbejde med Paw Engsbye Rasmussen, der i en årrække har arbejdet med at forbedre byggeriets fejl- og spildkultur.

– Lige nu er det kravene om mindre CO²-udledning, der gør det nødvendigt at ændre den fejl- og spildkultur, der har bidt sig fast i branchen. Vi taler om et spild på mellem 10 og 30 procent af branchens omsætning, så en forbedring vil ikke alene været et godt skridt på vejen for at opfylde det kommende klimakrav til byggeriet. Forskning viser, at det samtidigt kan åbne for et meget stort indtjeningspotentiale for branchen, forklarer Paw Engsbye Rasmussen.

Fejl kan ikke undgås
Analyser viser, at spild i byggeriet hvert år koster milliarder af kroner, fordi branchen gentager de samme fejl i byggeprocessen. Alligevel forsømmer man at opbygge viden fra de enkelte projekter, der kan forebygge fejl i nye opgaver. På den måde bider det spild, der opstår, sig fast og bliver ved med at forfølge virksomhederne.

Den første workshop skal derfor også anskueliggøre, hvor store værdier der frigøres, hvis virksomhederne følger en fast struktur for ’fejllæring’ på projektniveau.

– Der er ikke noget i vejen med at begå fejl, og vi kan ikke undgå, at det sker. Men at blive ved med at gentage de samme fejl er både økonomisk og miljømæssigt uforsvarligt. Klimakravene til byggeprocessen skærpes de kommende år, men hvis branchen har fokus på at reducere sit spild, vil vi på forhånd være kommet et godt skridt på vejen til at opfylde dem – og endda tjene penge på ændringen, vurderer Paw Engsbye Rasmussen.


Fakta om spild:

  • Hvis målet i den grønne omstilling skal opfyldes, kræver det en ændring af byggeriet fejl- og spildkultur.
  • Fra næste år sænkes grænseværdien for CO²-udledningen for opførelse og drift af nybyggerier.
  • Det klimaaftryk, der knytter sig til spild, forventes også at skulle indgå i LCA-beregningen for et nybyggeri.
  • Forebyggelse af fejl og spild ved systematisk fejllæring vil gavne både den økonomiske og grønne bundlinje.
  • Spild i byggeriet udgør ifølge en undersøgelse fra BUILD mellem 10 og 30% af branchens omsætning.
  • Byggeriet og produktion af byggematerialer står til sammen for omkring 12 procent af Danmarks co2 udledning.

Læs mere om workshoppen og tilmelding her

——–  OVENSTÅENDE ER EN PRESSEMEDDELELSE FRA DANSK HÅNDVÆRK  ———

Yderligere oplysninger hos:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29 37 84 88, e-mail: mf@dhv.dk