Vækstudspil: Lov os at bruge resten på de små virksomheders behov

Hvis ordningen ikke virker, så lov i stedet at bruge pengene, der hvor de små virksomheder selv ønsker det: G-dage, vækstpiloter og skatteregler.

Sådan lyder opfordringen fra Dansk Håndværk efter weekendens socialdemokratiske vækstudspil, der med 3 milliarder skal booste fremdriften i erhvervslivet.

Forslaget indeholder ifølge håndværkernes arbejdsgivere gode elementer, men bærer præg af at politikerne selv vil opfinde løsninger frem for at lytte til erhvervslivets behov.

– Det helt store beløb skal gå til ekstra fradrag for forskning og udvikling. Det vil i høj grad være støtte til store virksomheder primært indenfor industrisektoren, vurderer direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen.

Derfor gælder det om at holde fast i, at de penge, som politikerne trods alt retter mod SMV’erne, rent faktisk når ud til de mindre firmaer. Socialdemokraterne vil blandt andet afsætte 500 mio. årligt til bedre afskrivningsregler for små og mellemstore virksomheders investering i maskiner og IT udstyr.

– Politikerne har tidligere forsøgt sig med et investeringsvindue, hvor lempeligere afskrivningsregler i 2012 og 2013 skulle styrke investeringer i maskiner og teknologi. Det havde en ret begrænset succes. Alligevel foreslår man nu lempelsen igen.

– Fordi erfaringen viser, at det vil have begrænset succes, opfordrer vi politikerne til at love, at de penge, der ikke bliver brugt, i stedet anvendes præcist der, hvor de små virksomheder har behov, lyder det fra arbejdsgiverdirektøren.

Tre konkrete punkter
Han opfordrer til, at en eventuel aftale skal indeholde en betingelse om, at den andel af de 500 millioner årligt, der ikke bliver anvendt, i stedet bør bruges på tre konkrete punkter:

– Er der penge til overs, så bør de bruges på at afskaffe g-dagene for korttidsansatte, lyder første opfordring fra Dansk Håndværk, med henvisning til den afvikling, som politikerne var ved at gennemføre, men overraskende annullerede her i foråret,

Som det andet punkt nævner Morten Frihagen, at der bør tilføres penge til vækstpilotordningen. Den årlige pulje går til små virksomheder i landdistrikterne, men behovet er så stort, at puljen i år løb tom efter blot en måned.

– Og er der så stadigt penge til overs – og det kan sagtens være tilfældet –  så lov os for det tredje, at de bliver brugt på et skattefrit bundfradrag i selskabsskatten indtil virksomhedernes konsolideringsgrad når op på 20 pct. Det er et forslag som Håndværksrådet meget præcist har formuleret, som løsningen for små virksomheder kamp for at få kreditværdighed og udviklingsmuligheder til gavn for hele samfundet, forklarer Morten Frihagen.

 

Yderligere oplysninger
Morten Frihagen, Direktør i Dansk Håndværk Tlf.: 29 37 84 88
Foto til evt. illustration kan findes på www.dhv.dk under nyheder – presse