Undgå ulykker ved gennemstyrtning på tage

De seneste 3 år har der været en del ulykker ved gennemstyrtning på tage  – af dem har fire af dem været dødsulykker. Ulykkerne sker især ved færdsel på tagplader, der ikke er bæredygtige fx eternitplader, klare bølgeplader, glasplader og PVC-plader, og især når der er tale om gamle plader på haller med åsekonstruktioner og lignende, som slet ikke er beregnet til at færdes på, fortæller Arbejdstilsynet.

Rådene fra Arbejdstilsynet er:
Gå aldrig direkte ovenpå gamle tagplader uden at etablere sikring mod gennemstyrtning, når lægteafstanden overstiger 46 cm fra overkant til overkant. Ved oplægning af nye plader skal I planlægge arbejdet med inddragelse af leverandørens sikkerhedsanvisninger, så der sikres mod gennemstyrtning og nedstyrtning.

Tal om, hvordan I kan udføre arbejdet sikkert, og hvilke foranstaltninger mod gennemstyrtning og nedstyrtning, der skal anvendes.

Risikoen for gennemstyrtning og tilskadekomst kan imødegås fx ved at anvende gangbroer, tagstiger, sikkerhedsnet og taglifte. Det kan ofte være nødvendigt at kombinere flere kollektive sikkerhedsforanstaltninger.  De kollektive foranstaltninger går forud for individuel beskyttelse, men det kan i visse tilfælde være nødvendigt at supplere med egnet individuelt faldsikringsudstyr.

Sikring mod nedstyrtning skal i øvrigt ske ved at overdække huller i taget med bæredygtige plader og ved etablere rækværker og tagskærme ved tagets udvendige kanter, eller på andre lige så forsvarlige måder, forklarer AT, som kan se at manglende sikring mod gennemstyrtning stadig er et gennemgående problem som kan undgås, når arbejdsgiverne i samarbejde med de ansatte planlægger arbejdet.