Udbetaling af indefrosne feriepenge – skal I gøre noget som virksomhed?

For at få øget gang i samfundet igen efter Corona, har Folketinget den 17. august vedtaget en lov, der giver lønmodtagere mulighed for at søge om udbetaling af op til 3 ugers indefrosne feriepenge.
Det drejer sig om optjente og indefrosne feriepenge i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020.

Skal I som virksomhed så gøre noget? Nej, det skal I ikke.

Det bliver nemlig således, at det er Lønmodtagernes Feriemidler der skal stå for udbetalingerne.
Med loven får de mulighed for at optage et statsgaranteret lån, til dækning af udbetalingerne i det omfang virksomhederne har valgt ikke at indbetale.

Har I valgt at beholde indefrosne midler i virksomheden, kan I fortsætte med dette.
Beløbet skal først betales til Lønmodtagernes Feriemidler, når den pågældende medarbejder forlader arbejdsmarkedet – husk dog at senest 31. december 2020, skal I indberette de optjente indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler.
Læs mere her.