Tvangs-millioner ruller ind i fond, der aldrig bruges

Siden sommer 2016 har lovlydige virksomheder været tvunget til at betale millioner til en fond, der skal betale når udenlandske firmaer snyder deres ansatte for løn.

I realiteten betyder det, at danske håndværkere skal betale for de konkurrenter, der netop på grund af snyd og underbetaling, kan underbyde dem og løbe med arbejdet.

Men heldigvis virker ordningen ikke og de millioner danske virksomheder møjsommeligt udregner og indbetaler hvert kvartal, bliver aldrig brugt.

Det viser en opgørelse, som Dansk Håndværk, der er håndværkernes arbejdsgiverorganisation, via aktindsigt har fået adgang til:

– For tredje år i træk kan vi nu dokumentere, at der ikke er blevet brugt en eneste krone af de 49 millioner, som lovlydige firmaer har betalt til Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede. Fonden har ikke i et eneste tilfælde været brugt og efter min vurdering er der intet, der tyder på, at det vil ske i noget synderligt omfang fremover. Alligevel kræver politikerne at samtlige danske virksomheder fire gange om året skal indbetale et relativt beskedent beløb til en fond, der aldrig bruges. Det nærmer sig en skandale, lyder det fra direktør i Dansk Håndværk, Morten Frihagen.

Betal pengene tilbage
Han opfordrer politikerne til afvikle ordningen øjeblikkeligt og tilbagebetale beløbet til de danske virksomheder, der har måtte lægge ryg til farcen:

– Hver gang et firma skal betale til diverse fonde, afgifter og ordninger koster det administration. Både når de skal sætte sig ind i nye regler, og når de løbende skal sikre, at indbetalinger sker rettidigt og efter reglerne. Så for erhvervslivet er udgifterne mange gange større end de 49 ubrugte millioner, forklarer arbejdsgiverdirektøren.

Administration og bøvl
– Regeringen taler varmt for at lette de administrative byrder. Men hvorfor har de så ikke taget konsekvensen og ophævet hele regelsættet med tilbagevirkende kraft, så håndværksmestrene kan få deres penge tibage. Ordningen har været et brud på den retfærdighedsfølelse, som lovlydige virksomheder bør opleve, mener Dansk Håndværk.

Arbejdsgiverforeningen protesterede allerede da forslaget om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede dukkede op i 2016.

Dansk Håndværk, har som mål i løbet af året at komme med konkrete forslag til realistiske forenklinger af de administrative byrder. AFU-fonden er det andet i den række af mulige forenklinger. Via SMVdanmark, som Dansk Håndværk er en del af, vil organisationen nu sørge for at regeringens Virksomhedsforum for enklere regler tager sagen op.

Tager sagen op med ministeren
På baggrund af Dansk Håndværks oplysninger og omtale af disse i bladet BygTek, har Dansk Folkepartis erhvervsordfører lovet at tage sagen op overfor erhvervsministeren.

FAKTA:

  • Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede har pr. 31. december 2018 modtaget 49.646.596,04 kr. Beløbet er indbetalinger foretaget siden fondens oprettelse. Det betyder at den ubrugte fond er vokset med yderligere 16 millioner det seneste år.
  • Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede har ikke modtaget anmeldelser om løntilgodehavender, hvorfor der ikke er dækket/udbetalt løntilgodehavender overfor lønmodtagere udstationeret til Danmark.
  • Da Fonden aldrig har modtaget anmeldelser behandler den på nuværende tidspunkt heller ikke verserende sager.
  • Politikerne har reguleret beløbet frem for at afskaffe det. Sidste år var det på 7,20 kr. pr. fuldtidsbeskæftiget til nu at være på 4,50 kr. Betaling skal ske én gang i kvartalet og er derfor en langt større administrativ omkostning for virksomhederne.

————————————————————-

Medier: Yderligere oplysninger hos:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29 37 84 88, e-mail: mf@dhv.dk