Træsektoren giver mange arbejdspladser over alt i landet

Træsektoren er usædvanligt god til at skabe arbejdspladser – og de fordeles over hele Danmark.

Til sammen bliver det til 115.300 jobs for ansatte med mange forskellige uddannelser. Trævirksomhederne har en bemærkelsesværdig evne til at skabe arbejdspladser uden for de større byer.

Faglærte medarbejdere udgør omtrent halvdelen af de beskæftigede i træsektorens mange forskellige områder fra skovdrift over industriel produktion til håndværk og byggeri.

Det viser en analyse, som Dansk Skovforening, Dansk Energi, Dansk Træforening, Danske Byggecentre og Dansk Industri har udarbejdet sammen.

Ifølge regnestykket bidrager træsektoren årligt med 77 mia. til det danske BNP.