Tilmelding til kickoff-møde om fejllæring er åben

dette kickoff-møde fredag den 15. marts i København sætter vi fokus på, hvorfor vi skal arbejde effektivt med fejllæring, og hvordan vi konkret gør det, så vi sammen minimerer spildet i byggeriet. Mødet er for medlemmer i Dansk Håndværk, og det er gratis at deltage.

Der er allerede god tilslutning, så meld dig til hurtigt, hvis du vil være sikker på en plads!

Fejl og spild i byggeriet koster hvert år byggebranchen milliarder. Det er penge, der i stedet kunne have stået på virksomhedernes bundlinje. Alligevel har byggebranchen de seneste 20 år ikke formået at reducere spildet nævneværdigt.

Det bliver vi simpelthen nødt til at gøre noget ved i fællesskab, da det involverer alle i værdikæden – fra projektering og udbud til udførelsen og den efterfølgende vedligeholdelse.

Dansk Håndværk vil i den kommende tid arbejde med fejllæring i byggeriet og sætte fokus på værdien heraf i samarbejde med Paw Engsbye Rasmussen, da det giver så god mening både økonomisk og i forhold til den grønne omstilling.

Program og tilmelding til kickoff-møde