Teknisk hotline

Har du behov for byggeteknisk sparring, spørgsmål til bygningsreglementet, eller hjælp til at finde en anvisning, står vi altid klar til at hjælpe dig.

Vi yder relevant, kvalificeret og forståelig vejledning, der hjælper dig med at afklare og løse de byggetekniske udfordringer som du måtte støde på i hverdagen.

Teknisk vejledning over telefonen (hotline) er omfattet af dit kontingent.

Ved egentlig sagsbehandling og mødedeltagelse, fx gennemgang af dokumenter, skriftlig korrespondance med sagens parter, besigtigelser og mæglingsmøder, faktureres efter medgået tid til en fast medlemspris på 800,00 kr. i timen ekskl. moms. Vi orienterer dig altid om, hvornår faktureringen starter, så du ikke modtager uventet regninger.

Her finder du et uddrag af de byggetekniske emner som vi vejleder om:

  • Nybygning samt bolig- og erhvervsbyggeri
  • Tilbygning/ombygning
  • Energivejledning herunder rentabilitet
  • Renovering/bygningsvedligeholdelse
  • Udvendig facaderenovering
  • Indvendig facaderenovering
  • Tagarbejder herunder undertage
  • Badeværelser – krav og løsninger
  • Murerarbejder