Kvalitetssikring

Kvalitetssikring af et byggeri har til formål at forebygge skader og svigt under udførelsen af et byggeri.

Erfaringen viser, at systematisk kvalitetssikring betaler sig, da forebyggelse normalt er væsentlig billigere end efterfølgende udbedring – både for byggeriets parter, men også ud fra samfundsøkonomisk hensyn.

Kvalitetssikring er lovpligtigt for statslige og statsstøttede byggerier, herunder også ombygninger og renoveringsarbejder. Mange private bygherrer stiller også krav om kvalitetssikring af deres byggeri i udbudsmaterialet.

Kvalitetssikring er også et værktøj for dig som entreprenør. Du kan benytte det til at dokumentere, at arbejdet er udført i overensstemmelse med de kvalitetskrav, der fremgår af entrepriseaftalen.

Anvender du kvalitetssikring systematisk, vil den fungere som en hjælp til at undgå misforståelser og fejl under udførslen af byggeriet og en dokumentation af kvalitet af det færdige byggeri.

Dansk Håndværk opfordrer derfor til, at der altid udarbejdes en kvalitetssikring, som sikrer og dokumenterer arbejdets korrekte udførelse.

Kvalitetssikringsmappe

Dansk Håndværk har udarbejdet en kvalitetssikringsmappe, samt en tilsynsplan og udbudskontrolplan som kan downloades her:

Kvalitetssikringsmappen indeholder:

 • Basisinformationer om byggesagen
 • Byggesagens organisering
 • Virksomhedens og entreprisens organisering
 • Fortegnelse over gældende projektmateriale
 • Resultat af procesgranskning og projektgennemgangsmøder
 • Redegørelse for hvordan kvalitetssikringen bliver gennemført, ved hjælp af:
  • Kontrolplan
  • Modtagekontrol
  • Proceskontrol
  • Slutkontrol

Hjælp og værktøjer til kvalitetssikring

Der er et væld af gode elektroniske kvalitetssikringsværktøjer, som gør det nemt at kvalitetssikre under arbejdets udførelse. Se oversigt over Dansk Håndværks samarbejdspartnere her.

Dansk Håndværk har også indgået et samarbejde med rådgivningsvirksomheden, KS-konsulenten, som kan bistå med at udarbejde kvalitetssikringsmateriale, eller hjælpe med at iværksætte kvalitetssikringsprocedurer i din virksomhed. Læs mere her.