Sygedagpenge fra dag ét til selvstændige og ansatte genindføres

Ordningen om at selvstændige og lønmodtagere, der er syge med corona eller passer corona-hjemsendte børn, kan få sygedagpenge straks, bliver nu genindført.

Normalt skal der gå 30 dage, før virksomheden kan få refusion for syge medarbejdere. Men regeringen genopliver nu en tidligere, identisk ordning, der udløb 1. juli.

– Det er en stor sejr for de selvstændige, at de også får mulighed for at få sygedagpenge, så det ikke kun gælder de ansatte. Vi har mange små selvstændige uden eller med kun få ansatte. Og især for mindre virksomheder, hvor den selvstændige eller medarbejderne ikke kan arbejde hjemmefra, har aftalen stor betydning, siger Jakob Brandt, der er adm. direktør i SMVdanmark.

Ordningerne skal gælde fra den 23. november frem til den 28. februar 2022. Regeringen vil nu bede Folketinget om at hastebehandle lovforslaget.