Storskala forsøg i Aarhus med genbrug af byggematerialer

Aarhus kommune står i øjeblikket bag et storstilet forsøg med genbrug af byggemateraler. Et pilotprojekt i stor skala skal vise, at det kan lade sig gøre at genbruge materialer, når de samles i én stor pulje, som hele kæden af aktører indenfor branchen står sammen om.

Og forsøget er godt nyt for håndværkere overalt i landet, lyder det fra Dansk Håndværk.

– Hvis man kan samle genbrugte byggematerialer i stort omfang, bliver de i praksis et reelt alternativ for både de udførende virksomheder og for offentlige bygherre. Virksomhederne vil kunne købe brugte materialer under et byggeri, hvis de er til rådighed. Men først og fremmest vil en samling i stor skala betyde, at både virksomheder og arkitekter allerede ved planlægningen kan regne med genbrug i større byggeprojekter. Materialerne kan tegnes ind i et projekt på forhånd og virksomhederne kan lave tilbud ud fra prisen på brugte materialer, når de ved, at materialerne faktisk vil være til rådighed, når byggeriet går i gang, forklarer direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen.

Kan presse prisen på materialer
Som organisation for landets håndværksvirksomheder ser arbejdsgiverforeningen, hvordan de voldsomme prisstigninger på byggematerialer i øjeblikket gør det sværere at være håndværker. Og der kan storskala-drift af genbrug også få betydning:

– Hvis vi kan skabe et system i stor målestok, sådan som forsøget i Aarhus lægger op til, vil det betyde, at der kommer flere materialer på markedet. Og hver gang en virksomhed bruger materialer fra en genbrugspulje, skal der ikke købes nyt. Alt andet lige betyder det, at udbuddet stiger og priserne på materialer derfor falder, understreger Morten Frihagen

Resulterer forsøget fra Aarhus Kommune i at genbrug i stor skala på et tidspunkt udbredes til resten af landet, betyder det derfor både at byggeriet bliver mere miljøvenligt og samtidigt mere økonomisk – til glæde for virksomhederne og for kunderne, mener arbejdsgiverne.

Baggrund for forsøget i Aarhus Kommune:

  • For at opnå den nødvendige mængde og skabe fælles praksis for genbrug i byggebranchen, skal der etableres velfungerende oplagspladser for brugte byggematerialer, der ellers ville blive til affald.
  • Byggematerialerne fra nedrivning og renovering, der ønskes genbrugt, køres i dag ofte langt fordi egnede oplagringsmuligheder tættere på eksempelvis ejes af konkurrenter.
  • Projektet skal sikre at ejere af oplagspladser, nedrivere, logistikvirksomheder, håndværkere, ejendomsinvestorer og andre kan bidrage til den samme værdikæde, ved at anvende samme oplagspladser, it-systemer og arbejdsprocesser.

—————————————————–

Yderligere oplysninger
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29378488, e-mail: mf@dhv.dk