Spar tid og penge på den daglige administration af løn

Som medlem af Dansk Håndværk kan alt det, der har med løn til de ansatte, blive meget lettere. På den måde sparer virksomheden både tid og penge, samtidigt med at I undgår fejl i udbetalinger eller hensættelser til diverse fonde, skat m.v.

Via vores aftale med Proløn, får du et lønsystem, der er nemt at håndtere, er tilpasset Dansk Håndværks overenskomster og sikrer at dine udbetalinger bliver både korrekte og rettidige.

Det betyder ikke alene, at virksomheden sparer tid i det daglige arbejde, men også at der spares tid ved den årlige lønsums-indberetning til Dansk Håndværk. Når virksomheden bruger Proløn skal I nemlig blot sætte et enkelt flueben i skemaet og eventuelt oplyse de første cifre i ejerens cpr-nummer – så er hele indberetningen klaret.

Fortæl din bogholder om muligheden
Vi anbefaler derfor, at du får den, der står for bogholderiet i virksomheden, til at læse denne artikel og se nærmere om mulighederne i de tre links nederst.

Gennem vores aftale sikrer Proløn at:

 • Indberetning af lønsum
 • Automatisk satsændring på tømrer-elever med udlærtsdato
 • Håndtering af S/H samt automatisk tømning ved årsskiftet
 • Håndtering af elevforsikring og fritvalgskonto
 • Automatisk ajourføring af procentsatserne for arbejdsmarkedspension
 • Mulighed for styring af ferie, feriefridage og afspadseringstimer
 • Sundhedsordning ved Pension Danmark
 • Elektronisk lønhåndbog ifølge DHV’s overenskomster
 • GRATIS oprettelse af virksomhed og medarbejdere
 • GRATIS hotline til professionelle lønkonsulenter med branchekendskab
 • GRATIS lønkørsel i op til 2 måneder ved overgang fra andet lønsystem
 • Integration mellem ProLøn og de fleste tidsregistreringssystemer
 • Integration med langt de fleste økonomisystemer som fx e-conomic
 • Mulighed for indberetning af fraværsstatistik

Link til flere oplysninger og tilmelding

Gør det endnu lettere
Vil du gøre den årlige lønsums-indberetning til Dansk Håndværk endnu lettere, så sørg for at tilmelde dig vores aftale med Proløn inden årets sidste lønkørsel.