Sne og frost kan stoppe arbejdet på byggepladserne – men hvad er reglerne

De store mængder sne og de kommende dages bidende frost kan gøre det umuligt at arbejde på byggepladsen. Men hvad er reglerne, hvis vejret gør det nødvendigt at stoppe arbejdet og hvem skal betale.

– Det er naturligvis arbejdsgiveren, der beslutter, hvad der skal ske i den situation. Og der er faktisk tre scenarier, forklarer Susanne Oldenburg, der er chefjurist i Dansk Håndværk, om de aftaler, der gælder for de ansatte i de knapt tusinde medlemsvirksomheder.

– I ventetiden indtil vejret bedres kan arbejdsgiveren anvise andet arbejde, hvis det er muligt. I den situation er medarbejderne forpligtet til at udføre det. Hvis der ikke kan anvises andet arbejde, så er den næste mulighed , at lade de ansatte vente i en skurvogn eller lignende. Det betyder, at de ansatte skal blive på arbejdsstedet, medmindre der aftales noget andet. Med den løsning skal de ansatte fortsat have betaling for ventetiden. For timelønnede vil det sige med minimallønnen, som p.t. er 135,45 kr. i timen.

Hjemsendelse med risiko for at miste medarbejderne
Endelig er der det scenarie, at der ikke kan anvises andet arbejde og vejrforholdene ikke ser ud til at bedres. I den situation kan arbejdsgiveren vælger at sende medarbejderne hjem. Hvis arbejdsgiveren gør det, skal medarbejderne have løn indtil det tidspunkt, hvor de sendes hjem, hvorefter lønnen stoppes. Men vælger man det, skal man dog tænke sig om.

– Ved hjemsendelse skal medarbejderen have en skriftlig hjemsendelsesattest til brug for jobcenteret/A-kassen. Arbejdsgiveren skal betale 2 g-dage efter de sædvanlige regler. Medarbejderne betragtes som frigjorte fra ansættelsesforholdet og er derfor ikke forpligtet til at vende tilbage til arbejdsgiveren, når hjemsendelsen hører op, pointerer Susanne Oldenburg.

Medarbejderen kan være berettiget til dagpenge efter de almindelige regler, forudsat at vedkommende står fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet. Arbejdsgiveren skal derfor være opmærksom på, at man ved hjemsendelse risikerer, at medarbejderne får andre jobtilbud, og man dermed kan miste dem.

Fakta om hjemsendelse

  • Der er intet opsigelsesvarsel men medarbejderen skal have løn indtil hjemsendelsestidspunktet, hvorefter lønnen stoppes.
  • Arbejdsgiver skal give medarbejderen en skriftlig hjemsendelse, som kan medbringes i A-kassen/jobcenteret.
  • Er medarbejderen er ledig mere end fire timer, skal arbejdsgiver betale for en hel G-dag, 940 kr. (2024).
  • Er medarbejderen er ledig 4 timer eller mindre, skal arbejdsgiver betale for en halv G-dag, 470kr. (2024).
  • Virksomheden skal dermed højest betale 2 G-dage per medarbejder.
  • Arbejdsgiver skal dog højest betale for 16 G-dage per kalenderår.

——————————————
Yderligere oplysninger hos:
Susanne Oldenburg, Chefjurist i Dansk Håndværk
Tlf: 32630470 E-mail: swo@dhv.dk


LÆS OGSÅ

Snestorm: Medarbejderne betaler selv, hvis de ikke kan møde på arbejde

Snestorm, voldsom vejr eller spejlglatte veje. Så går både medier og de instanser, der står for trafikken nemt i selvsving. Formuleringer som: Du bør blive hjemme, fraråder udkørsel og arbejd hjemmefra bliver brugt i flæng.