Små virksomheder kan blive bedre til at tackle sygefravær

Sygefravær kan være et alvorligt problem for mindre virksomheder. Som ejer eller leder mærker mester på mange måde følgerne, når en medarbejder er sygemeldt.

Det kan være opgaver, der ikke udføres til tiden, kunder der føler sig overset eller udgifter til en afløser eller vikar.

Og på længere sigt kan en sygemelding også gå ud over arbejdsglæden hos de andre ansatte. For hvem skal overtage opgaver eller følge op hos kunder, og hvor lang tid, skal de påtage sig ekstra opgaver.

Kan blive både dyrt og svært
Derfor har Dansk Håndværk sammen med Cabi, der er en selvstændig organisation under Beskæftigelseministeriet, som hjælper virksomheder med blandt andet sygefravær, udarbejdet fem gode råd om, hvordan man som leder forebygger sygefravær og hvordan man takler den, når den opstår.

– Det kan være en svær opgave, for det er jo et område, der ligger langt fra den faglige uddannelse og de ledelseserfaringer en håndværksmester normalt har. Men de fleste virksomheder oplever problemerne på et eller andet tidspunkt. Og det kan både være dyrt og risikere at koste dem en god medarbejder, hvis man ikke får grebet problemerne rigtigt an, forklarer direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen.

Hold kontakt med medarbejderne
Birgitte Poulsen, der seniorkonsulent i Cabi og har arbejdet med sygefravær i mange brancher, anbefaler håndværksmestre, at have en tæt kontakt med medarbejderne.

– Sørg for eksempelvis at tage en morgenrunde for at få hilst på alle, vær med i frokostpauser, tal jævnligt med de tillidsvalgte og brug også medarbejderudviklingssamtalerne til at drøfte det, hvis du har fornemmelse af, at en medarbejder har et problem.

Kræver en særlig indsats
Og hvis en medarbejder får sygefraværet ud over det helt almindelige, kan håndværksmester med fordel følge op ved at se på den enkeltes sygefravær:

– Ændrer mønstret sig for eksempel med flere kortere sygefraværsperioder, er det vigtigt, at I kigger på det sammen og får talt om, hvad I hver især kan gøre ved det. Det kan være udtryk for mistrivsel, kronisk sygdom, misbrug, en krise i privatlivet eller meget andet, som der måske kan gøres noget ved, forklarer Birgitte Poulsen.

– Langvarigt sygefravær vil ofte kræve en særlig indsats for at holde fast i medarbejderen. Der kan være brug for at trappe langsomt op i tid eller opgaver, når vedkommende vender tilbage til firmaet. Eller der kan være følgevirkninger, som kræver særlig opmærksomhed fra lederen.

Dansk Håndværk har sammen med Cabi udarbejdet 5 gode råd om, hvordan virksomheder kan tackle sygefravær.

Du finder de fem gode råd her.

——————————————-
Yderligere oplysninger:
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk Tlf. / SMS: 29 37 84 88, E-mail mf@dhv.dk
Foto af til fri brug kan downloades fra www.dhv.dk under nyheder