Små virksomheder i konsortier vinder offentlige udbud

Ifølge Konkurrencestyrelsens analyse ”Status for offentlig konkurrence”, vinder byggevirksomheder i konsortier flere udbud end tidligere. Det viser den nye analyse, som indeholder tre særkapitler om henholdsvis konsortier, grønne udbud og fleksible udbud.

Der blev i 2019 udbudt knap 2.800 danske EU-udbud, hvilket er cirka 150 flere end året før. Omkring 10 procent af de udbudte kontrakter omhandlede bygge- og anlægsarbejder.

Dansk Håndværk kan med glæde konstatere at små virksomheder vandt ca. 45 pct. af EU-udbuddene. De kontrakter er endda ofte ganske store målt per ansat. Det viser at virksomhedernes kapacitet målt på antallet af ansatte i mange tilfælde ikke afgørende for, om de både kan byde på og vinde en større offentlig opgave.

Faren ved Konsortier

Det er ikke uproblematisk at gå sammen i et konsortium sådan som lovgivningen er i dag. Overvejer du derfor et samarbejde om udbud, bør du læse Dansk Håndværks artikel “Når samarbejde om udbud bliver ulovligt” – se her.

Hvad er et konsortium

Et konsortium er et samarbejde mellem to eller flere  virksomheder, der lægger deres tekniske, faglige, økonomiske og finansielle formåen sammen, så de kan give et fælles tilbud på en opgave.

Hvad er et kartel

Et kartel er en ulovlig aftale mellem to eller flere virksomheder, som har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen.

En fordel at gå sammen i konsortier
Konsortier har ifølge analysen fået større betydning for danske udbud de seneste år. I 2015 vandt konsortier 2,7 procent af den samlede kontraktsum for alle gennemførte udbud, mens det foreløbige tal for 2019 er 4,2 procent. Konsortier er særlig overrepræsenteret som vindere af udbudte rammeaftaler eller kontrakter, der har med bygge- og anlægsarbejde at gøre.

Konsortier kan ifølge Konkurrencestyrelsen gavne konkurrencen og åbne for nye løsninger, når de indebærer, at virksomheder får adgang til at byde på flere udbud eller hvis konsortiedannelse gør det muligt at udvikle en bedre løsning, men der er ifølge Dansk Håndværk også farer forbundet med at gå sammen om udbud, som man kan se i rammen til højre.

Det er heller ikke kun små og mellemstore virksomheder, der danner konsortier. Det har også vist sig relevante for større virksomheder, der for eksempel ønsker at byde på opgaver, som fordeler sig over flere fagområder.

Fokus på det grønne
Mange af de offentlige EU-udbud i perioden juni 2019 til marts 2020 havde fokus på bæredygtighed. Knap halvdelen – 44 procent – indeholder ord og begreber som for eksempel miljømærker eller total- og livscyklusomkostninger, som indikerer, at udbuddet inddrager klima- og miljøhensyn.

Du kan læse hele analysen her.