Et skulderklap til familieejede virksomheder

Tirsdag behandler Folketinget et nyt lovforslag, der skal gøre det billigere at generationsskifte i familieejede virksomheder. Et kæmpe skulderklap til de hårdtarbejdende ejerledere, der dagligt er med til at skabe fremdriften i dansk erhvervsliv, lyder det fra Dansk Håndværk.

 – Vi er klar over, at forslaget i kroner og øre vil betyde langt mest for de største familieejede virksomheder i Danmark. Men vi betragter det som et skulderklap til de tusindvis af virksomhedsejere, der dagligt kæmper for at skabe vækst – og som nødigt vil se deres livsværk gå til grunde, når pensionsalderen nærmer sig, forklarer direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen.

“Lovforslag L 183. i Folketinget 4. april 2017, førstebehandling: Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder)”

Lovforslaget betyder, at bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af familieejede virksomheder gradvist bliver sat ned fra 15 pct. til 5 pct. frem mod 2020.

 – Dansk erhvervsliv er bygget op omkring familieejede firmaer. Vi kender alle de store virksomheder som Danfoss, Grundfos, og Lego. Men bag dem findes en tæt skov af små og mellemstore virksomheder, der alle er familieejede og ofte ledet af ejeren – sådan som den blandt andet er typisk for netop håndværksvirksomheder. Dagens lovbehandling er et vigtigt signal til dem om at politikerne tager dem, som kernen i dansk erhvervsliv, alvorligt, mener Morten Frihagen.

Vækstpotentiale for fremtiden

Arbejdsgiverforeningen håber samtidigt at lovbehandlingen kan få politikerne til i højere grad at lytte til de mindre virksomheders bekymringer:

– Vi ser alt for tit, at der oprettes støtte og rådgivningsordninger, som på papiret skal gå til små og mellemstore virksomheder. Men når vi ser tilbage på, hvem er reelt har fået glæde af dem, så er det ofte kun de større firmaer, der har ressourcer til at gennemføre ansøgninger, opfylde betingelser og afsætte særlige ressourcer, der får del i millionerne. Derfor håber vi at dagens lovbehandling kan være startskuddet for at politikerne få øjnene op for, at det er de mindre virksomheder, der trækker læsset – og at det er med dem vi skal sikre fremtidens vækst, håber arbejdsgiverdirektøren.

Tilbagevirkende kraft

For at sikre, at lempelserne ved generationsskifte kun kan bruges af reelle selskaber, lægger det lovforslag som Folketinget behandler tirsdag, samtidigt op til en stramning af de såkaldte successionsregler, så passive virksomheder holdes ude.

Succession vil sige en virksomhedsoverdragelse, hvor køber ved overdragelse af skatterelevante aktiver indtræder i sælgerens skattemæssige stilling. Succession anvendes ofte ved netop generationsskifte i familieejede virksomheder.

Lempelsen af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte vil, hvis lovforslaget vedtages, ske med tilbagevirkende kraft fra 1. februar sidste år.

————————————————————-

Yderligere oplysninger

Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk Tlf.: 29 37 84 88
Foto til evt. illustration kan findes på www.dhv.dk under nyheder – presse

Se også pressemeddelelsen: Lov os at bruge resten på de små virksomheders behov