Sidste frist for dokumentation ifb. med Corona-kompensation

Kun få af Dansk Håndværks medlemmer har haft behov for kompensation under Corona-nedlukningen. Men enkelte, blandt andet dem der har butik, kan have brugt muligheden.

Vi gør derfor opmærksom på at fristen for at indberette dokumentation for faktiske udgifter, omsætning og hjemsendte ansatte i forbindelse med slutafregning for Corona-kompensationsordning fra forår og sommer 2020 er lige op over. Alligevel mangler halvdelen af de virksomheder og freelancere, der fik kompensation i foråret og sommeren 2020, at indberette.

Sidste frist er 30. september 2021. Erhvervsstyrelsen sender nu en påmindelse med Digital Post til dem, der mangler at indberette.

Udbetalingen af kompensation var baseret på et skøn, så en del virksomheder skal enten tilbagebetale eller modtage yderligere kompensation. Det er vigtigt at indberette, da hele kompensationsbeløbet ellers kan kræves tilbagebetalt. Skal en virksomhed tilbagebetale dele af eller hele kompensationsbeløbet, er det muligt at få en afdragsordning, hvis beløbet er over 10.000 kr.

Har man brug for hjælp til indberetning kan man på Virk finde link til video- og vejledningstekster, webinarer og hotline:

https://virk.dk/vejledning/virk-corona/slutafregning/

Nednfor kan du læse vores tidligere artikel om emnet:

Slutafregning af kompensation udskudt