Seneste nyt om coronapas, vaccination og test af medarbejdere

Ny lov trådt i kraft den 26. november 2021

Må arbejdsgiver kræve, at medarbejdere fremviser coronapas?

Ja, som arbejdsgiver kan du pålægge dine medarbejdere at fremvise et coronapas for at komme på arbejde. Arbejdsgiver har ret til dette på baggrund af ny lov, som trådte i kraft den 26. november 2021.

Arbejdsgiver kan stille dette krav, så længe corona kategoriseres som en samfundskritisk sygdom, således at smitte med covid-19 begrænses.

Et coronapas er en app eller et dokument, som dokumenterer at man er vaccineret, er tidligere smittet (immun) eller har et negativt testsvar.

Du skal skriftligt informere dine medarbejdere om, at coronapas er et krav for at komme på arbejde, og du skal begrunde hvorfor kravet er fremsat. Her er det tilstrækkeligt at henvise til, at corona er en samfundskritisk sygdom.

Hvis der er tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter på virksomheden, så skal disse naturligvis informeres om indførelse af kravet.

Hvis medarbejderen ikke er vaccineret eller tidligere smittet og dermed ikke kan fremvise coronapas, så har du som arbejdsgiver ret til at pålægge medarbejderen at blive testet, se nærmere nedenfor.

Må arbejdsgiver kræve, at medarbejdere bliver testet for corona?

Ja, arbejdsgiver kan skriftligt pålægge medarbejdere hurtigst muligt at blive testet for smitte med corona. Medarbejderen skal herefter meddele sin arbejdsgiver om resultatet af testen og hvornår den er taget.

Hvis arbejdsgiver pålægger medarbejdere at blive testet, så skal dette ske hurtigst muligt, og indenfor den frist, som arbejdsgiver fastsætter. Medarbejderen skal herefter fremlægge dokumentation for testresultatet, f.eks. ved udskrift fra sundhed.dk eller i elektronisk form. Hvis dette ikke er muligt, så må der bruges en tro- og loveerklæring.

Må arbejdsgiver kræve, at vaccinerede medarbejdere bliver testet?

Hvis medarbejderen har et gyldigt coronapas, enten fordi medarbejderen er vaccineret eller tidligere smittet, vil arbejdsgiver som udgangspunkt ikke have en saglig grund til at kræve, at medarbejderen bliver testet. Men hvis der foreligger særlige omstændigheder, som f.eks. et større smitteudbrud på arbejdspladsen, så vil arbejdsgiver godt kunne kræve en test. Det skyldes, at myndighederne i sådanne situationer anbefaler, at også vaccinerede og tidligere smittede lader sig teste.

Hvordan skal coronatesten foretages?

Selve testen skal gennemføres på betryggende måde i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, som sundhedsmyndighederne har fastsat. Dette gælder uanset om testen gennemføres på arbejdspladsen eller i et testcenter. Det betyder, at testen skal udføres af en person, der har de nødvendige faglige forudsætninger for at foretage testen.

Som noget nyt kan din arbejdsgiver pålægge medarbejdere at anvende selvtest på arbejdspladsen, såfremt der er tale om en CE-godkendt test, og denne anvendes i overensstemmelse med anvisningerne. En selvtest kan ikke danne grundlag for et coronapas.

Hvis det for nogle føles meget indgribende at blive testet af arbejdsgiver eller en kollega, kan man lade denne medarbejder blive testet uden for arbejdspladsen, under forudsætning af, at formålet med testen ikke forspildes.

Hvornår skal testen foretages?

Når arbejdsgiver har pålagt medarbejderen en coronatest, så skal den så vidt muligt gennemføres inden for normal arbejdstid. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, eller hvis arbejdsgiver og medarbejder aftaler, at testen skal foretages udenfor arbejdstiden eller endelig hvis det er formålstjenligt med et hurtigt testresultat, så kan testning ske uden for normal arbejdstid.

Foretages testen udenfor arbejdstiden, skal arbejdsgiver kompensere medarbejderen for den medgåede tid og øvrige udgifter til transport m.v.

Hvilken type test kan arbejdsgiver kræve?

Loven giver arbejdsgiver ret til at kræve en coronatest af deres medarbejdere, men loven tager ikke stilling til, hvilken type test, der skal foretages. Som udgangspunkt har både arbejdsgiver og medarbejder en interesse i at få foretaget en test, der giver så præcist et testresultat som muligt. Men arbejdsgiver har naturligvis også en interesse i at få et hurtigt testresultat.

Det er derfor Dansk Håndværks opfattelse, at hvis arbejdsgiveren kræver en lyntest eller en selvtest på arbejdspladsen i stedet for en PCR-test, så vil medarbejderen være forpligtet til at få foretaget en sådan test.

Hvad er konsekvensen, hvis medarbejderen ikke efterlever arbejdsgivers krav om coronapas eller test?

Hvis medarbejderen ikke efterkommer arbejdsgivers pålæg om at vise coronapas, kan det få konsekvenser for ansættelsesforholdet i form af påtaler, advarsler, opsigelse eller bortvisning i de alvorligste situationer.

Det kræver dog, at du som arbejdsgiver i pålægget har informeret medarbejderne om, at det kan få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis medarbejderen ikke efterkommer pålægget.