Særregel om sygedagpenge ifb. Corona er ophørt

I 2020 blev adgangen til refusion af sygedagpenge udvidet således, at hvis en medarbejder blev smittet eller mistænkt for at være smittet med Corona, kunne arbejdsgiveren få sygedagpenge allerede fra den første fraværsdag og ikke efter den 30-dages periode, som ellers gælder ved almindelig sygdom. Ligeledes blev adgangen for den selvstændiges ret til sygedagpenge udvidet ved mistanke om eller konstatering af Corona.

Disse regler er udløbet den 30. juni 2021 og er ikke blevet forlænget. Bliver din medarbejder syg med Corona, eller skal i isolation grundet nærkontakt, kan du som arbejdsgiver derfor ikke længere få refusion allerede fra den første fraværsdag, lige som du ikke længere selv har adgang til sygedagpenge i de første 2 ugers fravær grundet Corona.

Har du en medarbejder, som blev syg med Corona eller skulle i tvungen isolation grundet mistanke om Corona før den 1. juli 2021, men ikke har fået indgivet ansøgning om refusion, kan du dog stadig nå det. Reglen gælder bare ikke ved tilfælde opstået efter den 1. juli 2021.

SMVdanmark gør opmærksom på, at det er urimeligt at lægge byrden for Corona-smitte tilbage på arbejdsgiverne og oplyser at de på vegne af medlemsvirksomhederne – altså også Dansk Håndværks medlemmer – arbejder for at det ændres, hvis smitten fortsat stiger.