Sådan håndterer du lærlinge der sendes hjem fra skole pga. coronavirus

Vejledning fra SMVdanmark

I kan finde en Q&A om corona på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside her – den vil blive opdateret løbende.

Som det fremgår, skal elever og lærlinge i praktik følge arbejdsgiverens anvisninger.

Elever og lærlinge på skoleophold skal følge skolens anvisninger. Hvis skolen vælger at hjemsende eleven, skal eleven melde sig i praktikvirksomheden.

Undervisning

Underviserne skal principielt gennemføre undervisningen virtuelt, og som det fremgår af ovennævnte link, har mange forlag osv. meldt sig med gratis materialer, så undervisningen kan gennemføres. For EUD- og EUX-elever er der mange praktiske øvelser, som ikke kan gennemføres uden fremmøde. Ministeriet anbefaler pragmatiske løsninger.

Det vil være sådan, at skolerne kan gennemføre de løsninger, der passer bedst lokalt. Der vil dog ikke være tale om fx ekstra skoleophold, fordi den praktiske undervisning ikke kan gennemføres. Skoleophold kan ikke forlænges som følge af hjemsendelsen af eleverne, men der kan selvfølgelig blive tale om gennemførelse af de praktiske øvelser på et senere tidspunkt.

Ministeriet har også meldt ud, at der som udgangspunkt ikke bliver gennemført erstatningsundervisning – og det må jo tolkes derhen, at al undervisning forudsættes gennemført i det omfang, det er muligt.

Det er det, vi ved lige nu.

Svendeprøver

Og så ved vi, at der vil komme nogle særlige problemstillinger i forhold til de lærlinge/elever, der er på vej mod svendeprøve. Vi vil undersøge hvordan det håndteres, og orienterer jer så snart vi ved mere.

Læs de spørgsmål vi modtager flest af om coronavirus på siden her:

“Sådan skal virksomheden forholde sig til Corona-virus”