Rykker: Uhævede feriepenge

Dansk Håndværk udsendte den 14. september 2017 en mail/brev til alle medlemmer vedrørende uhævede feriepenge.

Vi skal for god ordens skyld igen erindre medlemsvirksomheder om, at medarbejdernes uhævede feriepenge for ferieåret 2016/2017 (optjeningsåret 2015) skal indbetales til Dansk Håndværks bankkontonummer 5472-0001006061 senest d. 31. oktober 2017.

Skriv ”UF” og virksomhedens CVR.nr. i tekstfeltet i netbank.

Du bedes samtidig sende en mail til dhv@dhv.dk med følgende oplysninger:

  1. Virksomhedens CVR.nr.
  2. Medarbejdernes CPR.nr. samt beløbet for den enkelte medarbejder.

Dansk Håndværk overfører herefter de uhævede feriepenge til 3F’s Feriefonde.

Du skal være opmærksom på, at 3F kan foretage stikprøvekontrol af indbetalingerne.
3F kan, for egen regning, anmode om en revisorerklæring for indbetalingen af uhævede feriepenge. Såfremt revisorerklæringen konstaterer, at virksomheden har undladt at afregne uhævede feriepenge, skal virksomheden selv afholde udgiften til revision.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Håndværks sekretariatet på telefon 32 63 04 70 eller pr. mail dhv@dhv.dk.