Regeringen løber fra sit ansvar for langsommelig byggesagsbehandling

Regeringen har ingen aktuelle planer om at lempe reglerne om byggesag behandling.

Sådan lyder det i et dugfriskt folketingssvar fra Boligministeren, efter at en partikollega havde luftet tanken om en forenkling i BR18. Men den udmelding er ikke tilstrækkelig, lyder det fra Dansk Håndværk, der peger på de urimeligt lange ventetider for at få behandlet byggeansøgninger:

– Det er muligt at ministeren ikke vil lempe på kravene, men det ændrer ikke ved, at hovedparten af landets kommuner ikke afsætter ressourcer nok til området. Der er et landsdækkende mål om at ansøgninger i gennemsnit skal behandles indenfor 40 til 50 dage, alt efter hvilken type byggeri, der er tale om. Enkelte af landets kommuner klarer deres sager på helt ned til 6-7 dage. Men hovedparten ligger langt over den overordnede målsætning – og det har de gjort i årevis, forklarer direktør i Dansk Håndværk Morten Frihagen.

Ifølge arbejdsgiverorganisationen skyldes det, at kommunerne ikke afsætter tilstrækkeligt mandskab, så de kan indhent deres efterslæb i sagsbunken. Det rammer både private kunder, de virksomheder der vil udvide og tusindvis af håndværkere, der skal udføre opgaverne:

– Sagt på en simpel måde, kan man sige, at hvis der går en sag ind hver dag og der færdigbehandles en sag hver dag, så bliver bunken af ubehandlede sager ved med at være lige stor. Ligger der hundrede sager i bunken, så tager det hundrede dage, før en sag når fra bund til top. Hvis man med en ekstra indsats reducerer bunken til 30 sager – ja, så tager det fremover kun 30 dage for hver ansøgning, at arbejde sig frem til behandling, forklarer arbejdsgiverdirektøren.

Kompleksitet i sagerne er ingen undskyldning, forklarer organisationen, der sammen med SMVdanmark har beregnet tiderne for byggesagsbehandling i samtlige landets kommuner. Ganske vist er der forskel på byggeriet i kommuner med små byer og meget opland og i storbyerne. Men dels bør de store kommuner have en større administration til opgaverne og dels er forskellene på kompleksiteten ikke så grundlæggende, at et spring fra 6-7 dage i de bedste kommuner til 140-150 dage i de dårligste kan forsvares, mener organisationen.

– Det er muligt at ministeren ikke vil forenkle BR18, men regeringen kan ikke løbe fra, at de helt urimelige ventetider skal reduceres i de kommuner, der end ikke nærmer sig den landsdækkende målsætning. Vi kan ikke år efter år blive ved med at klage over situationen uden at der gribes ind, fastslår Morten Frihagen.

Fakta fra SMVdanmark og Dansk Håndværks opgørelse og byggesagsbehandlingen:

  • Den gennemsnitlige byggesagsbehandlingstid er steget fra 53 dage i 2020 til 61 dage i 2021. Det er en stigning på 8 dage svarende til 16 pct.
  • De fem hurtigste kommuner var i 2020 Odder, Vallensbæk, Vejen, Faxe og Haderslev med hhv 6,6,12,12 og 14 dage
  • De fem langsomste kommuner var i 2020 Holbæk, Kalundborg, Allerød, Tårnby, København med hhv.134, 151, 155, 158 og 159 dage
  • Byggesagsbehandlingstiderne varierer med op til 153 dage
  • Havde alle kommuner samme behandlingstid som de ti hurtigste ville kunder og håndværkere i alt spare 2,1 million dage i sagsbehandlingen

————————————————-

Yderligere oplysninger
Morten Frihagen, direktør i Dansk Håndværk
Tlf./sms: 29378488, e-mail: mf@dhv.dk
Netside: www.dhv.dk
Link til byggesagsanalysen: https://smvdanmark.dk/analyser/temaanalyser/der-bliver-spildt-2-1-millioner-dage-%C3%A5rligt-p%C3%A5-un%C3%B8dig-lang-sagsbehandlingstid-i-byggesager