Refusion af sygedagpenge ved corona-sygdom bliver genindført

Fremadrettet vil det igen være muligt at modtage sygedagpengerefusion som arbejdsgiver fra første sygedag, hvis ens medarbejder er smittet med corona.

Det vil også være muligt at modtage refusion i tilfælde af at medarbejderne skal gå i selvisolation efter myndighedernes anvisninger, fordi medarbejderen vurderes at være ”nær kontakt”. Medarbejderen skal i så tilfælde underskrive en tro- og loveerklæring om han/hun følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for selvisolation af personer, som er ”nære kontakter”. Det er desuden et krav at medarbejderen ikke kan arbejde hjemmefra.

Derudover vil man også som selvstændig kunne få dagpenge fra kommunen i samme tilfælde, hvor det er muligt at få refusion for medarbejderne.

Ligeledes vil der være mulighed for at modtage barselsdagpenge i tilfælde af at medarbejderen skal passe et corona-hjemsendt barn.

Ordningen er baseret på en trepartsaftale og skal hastebehandles i folketinget, inden den er endeligt vedtaget. Men allerede nu ved vi, at det er planen at ordningen skal gælde fra den 23. november frem til den 28. februar 2022.

Du kan læse beskæftigelsesministeriet pressemeddelelse om ordningen her:
https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2021/11/trepartsaftale-skal-hjaelpe-arbejdspladser-med-mange-corona-syge/ 

og aftaleteksten her:
https://bm.dk/media/19022/trepart_aftaletekst_coroa.pdf

Du kan finde tro- og loveerklæringen her.

Hvis du har behov for rådgivning omkring corona eller refusion, så ring gerne til os på tlf. 32 63 04 70.