Vær opmærksom på følgende, aktuelle faldgruber:

Diffusionsåbne undertage

I SBi anvisning 224 (nyeste opdatering) står der, at når man ikke kender dampspærrens beskaffenhed må man max isolere med 150mm, og at der skal være ventileret mellem isolering og undertag – også selv om det er diffusionsåbent.
Ved banevarer er det 70mm og fast undertag 50mm.

I BYG-ERFA blad (39) 08 06 30 (nyeste opdatering) står der dampspærren skal være tæt.

Hvis du ikke kender dampspærrens tæthed står der i BYG-ERFA blad (27) 131105:

“Tagrenovering og efterisolering
Ved tagrenovering og efterisolering af eksisterende bygninger er loftkonstruktionen erfaringsmæssigt ikke tilstrækkelig damp- og lufttæt [4, 5, 6] til, at ventilation eller diffusionsåbenhed kan fjerne al fugt fra tagkonstruktionen [7, 8].

Uventilerede undertage med diffusionsåbne undertagsmaterialer frarådes, da større fugtmængder ikke kan fjernes. Hvis der er:

  • pudsede lofter eller
  • listelofter eller
  • mistanke om dårligt udførte dampspærrer,

og der ikke etableres nye, tætte lofter ved tagrenovering og efterisolering anbefales:

  • at den samlede isoleringstykkelse begrænses til højst 150 mm.
  • at diffusionsåbne undertage (Z-værdi under 3 GPa m2 s/kg) over hanebåndslofter, skunk- og tagrum udføres med „beskeden ventilation“ gennem studse eller spalter i hvert andet spærfag.
    at der i paralleltagskonstruktioner ventileres mellem diffusionsåbent undertag og isolering.”

Overholder man ikke dette kan det give svamp og skimmel i konstruktionen!

Dampspærre

Dampspærre skal være tæt og tapes samt fuges til bygningsdelene.
Bestemmelserne trådte i kraft den 1. januar 2006.

Men bemærk at det kan være utroligt svært, og derfor omkostningstungt at lave en tæt damspærre i et gammelt hus, og derfor kan det tit ikke svare sig når man laver en rentabilitets-beregning.

Der er ingen krav til en blowerdoors test ved en renovering, og derfor kan det være svært at bevise dampspærrens tæthed.  Derfor stilles der ved renovering ingen lovkrav, men man kan have forventninger eller stille egne krav.

Nulstille kodeord
Venligst indtast din e-mail-adresse. Du får et nyt kodeord via e-mail.