Nyttige links om byggeteknik

Vi har lavet en oversigt til dig med nyttige links til byggetekniske sider i kategorierne nedenfor. Dermed har du altid en genvej når tvivlen melder sig, eller når du har brug for viden, updates og information.

Indholdsoversigt:

1 Bygningskultur-, bevaring og fredning
2 Bygningsreglement (BR)
3 Ejendomme og bygninger
4 Energiforbrug
5 Forsikring
6 Generelt om byg
7 Murer
8 PCB (miljøgifte)
9 Skimmel
10 Tag og tagpap
11Træ
12 Vinduer
13 Vådrum og zoner
14 Bæredygtighed, byggeaffald, genbrug

1. Bygningskultur-, bevaring og fredning

Kulturstyrelsens side med masser af info og inspiration
http://bygningskultur2015.dk

Bygningskultur i Danmark
http://bygningskultur.dk/

Rådvadcentret er et videnscenter for håndværk og bygningsbevaring
http://www.bygningsbevaring.dk/

Information om bygningsbevaring.
http://slks.dk/bygningsfredning/information-om-bygningsbevaring-2014

Hvis ejendommen er bevaringsværdig eller fredet. Oversigt over fredede ejendomme.
https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm;jsessionid=491541C06A7ADF90BC40CA4E7330FC6F

2. Bygningsreglement (BR)

Bygningsreglementet indeholder kravene til byggeriet. Reglementet er udstedt med hjemmel i Byggeloven. Det er blevet nemt at overskue med forklaring til rentabilitet, og mange fine links.
http://bygningsreglementet.dk/

BR18-værktøj
http://krav.byggeriogenergi.dk/

Eksempler på, hvordan bestemmelserne i BR10 om energiforbrug kan opfyldes i nybyggeri og eksisterende byggeri.
http://eksempelsamling.bygningsreglementet.dk/

Energikravene i BR15
En kvikguide til byggefagfolk om Bygningsreglementet 2015
http://bygningsreglementet.dk/file/586802/BR15_kvikguide.pdf

3. Ejendomme og bygninger

OIS er en statslig database der samler en række oplysninger vedrørende ejendomme i Danmark.
https://www.ois.dk/

Kommuners arkiv over byggesags dokumenter. Find tegninger på en relevant ejendom, det er dog ikke alle kommuner der er med.
www.weblager.dk/

Geodata Rapport med information om radon, oversvømmelse, jordforurening, støj og geologi. Tast adressen ind og du får alle relevante data på den indtastede ejendom.
http://www.dingeo.dk/

FilArkiv indeholder byggesager, miljøsager og ejendomssager
https://public.filarkiv.dk

4. Energiforbrug

Formidler viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
Beregnerprogrammer, detaljetegninger samt en god hjemmeside med alle løsninger.
http://www.byggeriogenergi.dk/

Find alt om energiforbrug
http://sparenergi.dk/

Standardværdikatalog for energibesparelser
http://svk.teknologisk.dk/Pages_open/Default.aspx

5. Forsikring

Hvornår, hvad og hvem skal tegne forsikring
http://boligejer.dk/obligatorisk_byggeskadeforsikring

6. Generelt om byggeri

Guide og inspiration til huset
http://www.altomhus.dk/

Branchevejledning for indeklimaberegninger
http://www.sbi.aau.dk/forskning/projektliste/vis/branchevejledning-for-indeklimaberegninger.cid336769

Levetider på bygningsdele.
http://www.levetider.dk/

Danskbyggeskik.dk er et bibliotek som skal sikre almen og let tilgængelig viden om tidligere byggetekniske forhold.
http://danskbyggeskik.dk/

Publikationer/byggeteknisk viden om dansk byggeskik
http://gi.dk/publikationer#k=dansk%20byggeskik

Grundejernes Investeringsfond. Bred byggeteknisk viden med lidt om det hele, og mange gode beskrivende publikationer
http://gi.dk/

Her finder du information om byggevarer samt om CE-mærkning og markedsovervågningen af byggevarer.
http://byggevareinfo.dk/

Byggeteknisk formidling/erfaring
(kræver abonnement for fuldstændig adgang)
https://byg-erfa.dk/

Viden om kloak
http://www.kloakviden.dk/

Boringsdatabasen
http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=jupiter&rightWidth=260#baslay=baseMapDa&optlay=&extent=-45000,5934690,1155000,6515310

7. Murer

Inspiration og viden om murværk, i Tidsskriftet Tegl.
http://tidsskrift.dansketegl.dk/

På tegl-erfa.dk finder du inspiration og viden om tegl. Du kan også finde udgivelser fra Murerfagets Oplysningsråd/Danske Tegl og Forlaget Tegl, samt andre publikationer om murværk og artikler fra Tidsskriftet Tegl samt BYG–ERFA
https://byg-erfa.dk/tegl-erfadk

Teknologisk Institut har udarbejdet vejledninger til arkitekt, fagmænd og private for Kalk og Teglværksforeningen.
http://www.mur-tag.dk/

Meget om tegl
http://bygitegl.dk/

8. PCB (miljøgifte)

PCB hvornår kan det forventes i et ældre byggeri
https://www.bolius.dk/sundhedsskadelig-pcb-i-byggematerialer-18705/

Vejledningen om håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer
http://www.bar-ba.dk/kemi-og-stoev/de-farlige-stoffer/haandtering-og-fjernelse-af-pcb-holdige-bygningsmaterialer

PCB-guiden
http://pcb-guiden.dk/

9. Skimmel

Om skimmel
http://www.skimmel.dk/

10. Tag og tagpap

Branchevejledning om tagdækning
https://www.bfa-ba.dk/faggrupper/tagdaekning/tagdaekning

Detaljer i tagkonstruktioner og udførelse, basisviden indenfor byggeri.
http://godetage.dk/

Undertage og dampspærrer
http://duko.dk/

Tagpapbranchens Oplysningsråd: Her finder du Tor’s Anvisninger og diverse tillæg. Alt i sidste udgave (kræver abonnement)
http://www.tor.info/

11. Træ

Om trykimprægneret træ
http://www.tryktrae.dk/

Vidensartikler fyldt med detaljeret og faktuel viden om træ
http://www.trae.dk/

Håndbøger, vejledning om træ, bygge detaljer, beregningsprogrammer, alt indenfor træ og byggeviden. (kræver abonnement)
http://www.traeinfo.dk

12. Vinduer

Viden om istandsættelse af vinduer
http://www.viden-om-vinduer.dk/

13. Vådrum og zoner

Om vådrum og vådrumszoner
http://www.godevaadrum.dk/

14. Bæredygtighed, byggeaffald, genbrug

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald – VHGB – samler, udvikler og formidler uvildig og konkret viden om håndtering og genanvendelse
http://www.vhgb.dk/

Nulstille kodeord
Venligst indtast din e-mail-adresse. Du får et nyt kodeord via e-mail.