Kvalitetssikring

Kvalitetssikring af et byggeri har til formål at forebygge skader og svigt under udførelsen af byggeriet.

Erfaringen viser, at systematisk kvalitetssikring kan betale sig. Anvendes kvalitetssikring systematisk kan den fungere som en hjælp til at undgå fejl og misforståelser under udførelsen af byggeriet.
Efterfølgende kan kvalitetssikringen anvendes som dokumentation for kvaliteten af det færdige byggeri.

Kvalitetssikring tager sigte på at forebygge skader og andre svigt. Forebyggelse er normalt billigere end udbedring, både for byggeriets parter og set ud fra samfundsøkonomiske hensyn

Er kvaliteten af byggeriet i orden, kan parterne undgå omprojektering, udskiftning og udbedring og de deraf følgende ekstraudgifter både under udførelsen, ved afleveringen og i afhjælpningsperioden. Desuden undgås mulige erstatningskrav som følge af senere opdagede mangler ved byggeriet.

Kvalitetssikring er lovpligtigt for statslige og statsstøttede byggerier, og det gælder også ved ombygninger og renoveringsarbejder.

Flere private bygherre forlanger i dag, at der foretages og dokumenteres kvalitetskontrol under byggeriet.

Kvalitetsikringsmappe

Dansk Håndværk har udarbejdet en kvalitetssikringsmappe, samt en tilsynsplan og udbudskontrolplan  til vores medlemmer, som kan downloades herunder. Du kan også rekvirere kvalitetssikringsmappen ved henvendelse til sekretariatet.

Vi henviser samtidig til Erhvervsstyrelsens hjemmeside hvor du kan læse mere om kvalitetssikring og formålet.

Download:

Kvalitetssikringsmappen indeholder:

  • Basisinformationer om byggesagen
  • Byggesagens organisering
  • Virksomhedens og entreprisens organisering
  • Fortegnelse over gældende projektmateriale
  • Resultat af procesgranskning og projektgennemgangsmøder
  • Redegørelse for hvordan kvalitetssikringen bliver gennemført, ved hjælp af:
  • Kontrolplan
  • Modtagekontrol
  • Proceskontrol
  • Slutkontrol
Nulstille kodeord
Venligst indtast din e-mail-adresse. Du får et nyt kodeord via e-mail.