Personalehåndbog

En personalehåndbog har til formål at formidle virksomhedens generelle regler og værdier til medarbejderne, og består typisk af en række emner, som er relevante at medtage.

Der kan være særlige forhold i virksomheden, som gør det relevant at medtage bestemte emner.
Det kan for eksempel være særlige forhold vedrørende:

  • Ferie
  • Arbejdstid
  • Brug af virksomhedens værktøj
  • Fortrolighed m.v.

Det er en konkret vurdering, om forhold skal skrives i personalehåndbogen eller i den individuelle ansættelseskontrakt.

Her kan du downloade en skabelon til Personalehåndbogen, og denne skabelon kan du tilpasse til din egen virksomhed.