Pension

Det er beskrevet i Dansk Håndværks overenskomster hvordan reglerne er for opsparing og indbetaling af pension til medlemsvirksomhedernes medarbejdere. Reglerne er ens for alle overenskomsterne.

Hvem er omfattet

Som arbejdsgiver har du pligt til at indbetale pension til dine medarbejdere over 18 år, der har arbejdet under en kollektiv overenskomst i mindst 6 måneder, eller i en tilsvarende periode har haft erhvervsarbejde. Er medarbejderen ved ansættelse omfattet af en arbejdsmarkedspension baseret på kollektiv overenskomst, bortfalder anciennitetskravet.

En medarbejder skal således ikke nødvendigvis have 6 måneders anciennitet i virksomheden for at blive omfattet af pensionsordningen.

Hvad skal betales

Indbetalingerne fordeles med 2/3 til arbejdsgiver og 1/3 medarbejder. Pt. udgør pensionsindbetalingen 12,60%. Derudover skal virksomheden betale 0,15% til sundhedsordningen i PensionDanmark.

Pensionsbidraget beregnes af den A-skattepligtige lønindkomst samt eksempelvis akkordoverskud, virksomhedsbetalte sygedagpenge, SH-betaling og feriepenge.
Se de forskellige pensionskoder her. 

Elever

Lærlinge omfattes af pensionsordningen fra det fyldte 20. år, efter samme regler som øvrige medarbejdere. Indtil de bliver omfattet af pensionsordningen skal de være dækket af en virksomhedsbetalt forsikrings- og sundhedsordning.

Hvortil skal der indbetales

Pensionen skal indberettes og indbetales til PensionDanmark.
Se guide: Sådan indbetaler du pension på pension.dk

NB! Medarbejderne kan ikke fravælge pensionsordningen eller få indbetalt pensionen til en anden ordning end PensionDanmark.

Det kan blive dyrt ikke at overholde overenskomstens regler om betaling af pensionsbidrag. Virksomheden kan pålægges at indbetale fuldt bidrag – både arbejdsgiver- og lønmodtagerbidrag – til pensionsordningen samt risikere at blive pålagt en bod for manglende pensionsindbetaling.

Desuden ligger der i pensionsordningen nogle erstatninger som virksomheden ville risikere at skulle betale hvis den ikke har indbetalt pension.

Hvis virksomheden i en periode ikke har ansatte skal dette meddeles PensionDanmark.

Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov

Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 6 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt.
Arbejdsgiver betaler 2/3 og medarbejderen betaler 1/3 af det forhøjede pensionsbidrag. Det forhøjede pensionsbidrag skal ikke indbetales under fædre- eller forældreorlov.

Se mere om pensionsordningerne her.

Se oversigt over sundhedsordningen.

Husk, at vi aldrig er længere væk end ét telefonopkald hvis der er spørgsmål til dette.

Nulstille kodeord
Venligst indtast din e-mail-adresse. Du får et nyt kodeord via e-mail.