Lønforhold

De overenskomster Dansk Håndværk har indgået med 3F er såkaldte minimallønsoverenskomster.
Her aftales minimumslønnen under overenskomstforhandlingerne. Den mindste timeløn virksomheden må betale sine svende og lærlinge/elever er dermed fastsat i overenskomsten.
Skal medarbejderen have mere end minimallønnen forhandles dette ved ansættelsen direkte på arbejdspladsen mellem medarbejderen og virksomheden.

Der er ret til lønforhandling 1 gang pr. overenskomst-år.

Minimallønnen for vores overenskomster udgør pt.:

  • Bygge- og Anlægsoverenskomsten kr. 147,20. Minimalløn plus akkordafsavnstillæg.
  • Industri- og værkstedsoverenskomsten kr. 120,30.
  • Auto- og boligmoteringsoverenskomsten kr. 121,60.

Overenskomsterne regulerer desuden den betaling der skal ske i forbindelse med overarbejde.
Se nøgletal for overenskomsterne her.

Der kan som altid rettes henvendelse til Dansk Håndværk hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til dette. Vi er aldrig længere væk end ét telefonopkald

Nulstille kodeord
Venligst indtast din e-mail-adresse. Du får et nyt kodeord via e-mail.