Barns 1. sygedag

Det er i overenskomsterne reguleret hvornår, hvor meget og hvor længe du som virksomhed er forpligtet til at betale løn ved medarbejderens frihed til barns 1. sygedag.
Ordningen gælder for syge hjemmeværende barn under 14 år.

Der er i alle overenskomsterne hos Dansk Håndværk kun ret til frihed med betaling for barnets 1. sygedag og kun til den ene af forældrene. Der er ikke krav om nogen anciennitet før medarbejderne har krav på friheden med løn til at passe det syge barn.

Der skal af de nedennævnte beløb beregnes SH, feriegodtgørelse og pension.

Bygge- og Anlægsoverenskomsten

Timelønsansatte:

Der skal betales løn svarende til løn under sygdom – Se nøgletal her.

Funktionærlignende ansatte:

Funktionærlignende ansatte skal modtage fuld løn under barns 1. sygedag. Her er der ikke nogen maksimal timesats.

Industri- og Værkstedsoverenskomsten

Timelønsansatte:

Der skal betales løn svarende til løn under sygdom – Se nøgletal her.

Funktionærlignende ansatte:

Funktionærlignende ansatte skal modtage fuld løn under barns 1. sygedag. Her er der ikke nogen maksimal timesats.

Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten:

Timelønsansatte:

Der skal betales løn svarende til løn under sygdom – Se nøgletal her.

Funktionærlignende ansatte:

Funktionærlignende ansatte skal modtage fuld løn under barns 1. sygedag. Her er der ikke nogen maksimal timesats.

Elever:

Der skal betales fuld løn til elever ved barns 1. sygedag.

__________________________________________________________________________________

Bemærk: Der kan ikke modtages refusion fra kommunen for barns 1. sygedag.

De seneste satser kan ses her.

Nulstille kodeord
Venligst indtast din e-mail-adresse. Du får et nyt kodeord via e-mail.