Overenskomster & Love

I Danmark har vi tradition for, at arbejdsmarkedsparter i meget vidt omfang selv regulerer forholdet mellem arbejdsgiver og lønmodtager – det kalder vi for den danske model. Det er således ikke politikerne, der lovgiver på det overenskomstdækkede område, da arbejdsgiver og lønmodtager selv – via overenskomster – træffer de nærmere aftaler om bl.a. arbejdstid, løn, SH, pension mv.

Den danske model er kendetegnet ved en overordnet aftale mellem LO og DA, kaldet ”Hovedaftalen” samt en lang række underliggende overenskomster på vidt forskellige områder.

Hos Dansk Håndværk har vi tre overenskomster;
1. Bygge- og Anlægsoverenskomsten
2. Industri- og Værkstedsoverenskomsten
3. Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten

Størstedelen af vores medlemsvirksomheder reguleres af Bygge- og Anlægsoverenskomsten. Alle overenskomster er gældende for en 3-årig periode, hvorefter de genforhandles mellem Dansk Håndværk og Faglig Fælles Forbund (3F) som er vores overenskomstpart.

Bygge- og anlægsoverenskomsten som app

Bygge- og anlægsoverenskomsten er tilgængelig som en app, så du altid kan have den ved hånden via din mobiltelefon, tablet eller pc. Du kan finde appen her: okapp.dhv.dk 

Lovgivning

Foruden overenskomstsystemet, så finder der en række love på det ansættelsesretlige område, som også er relevant for vores medlemsvirksomheder. De love som vi oftest er i berøring med er:

  1. Funktionærloven
  2. Ferieloven
  3. Barselsloven
  4. Ansættelsesbevisloven
  5. Forskelsbehandlingsloven
  6. Ligebehandlingsloven
  7. Virksomhedsoverdragelsesloven

Hos Dansk Håndværk er vi specialister i overenskomster og personalejura, og du kan altid kontakte, hvis du står med et konkret problem.

Og husk: Vi er aldrig længere væk end ét telefonopkald.

 

Nulstille kodeord
Venligst indtast din e-mail-adresse. Du får et nyt kodeord via e-mail.