Praktikpladsafhængigt AUB-bidrag

Fra 1. januar 2018 indføres nyt praktikpladsafhængigt AUB-bidrag (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag).

Fremover er AUB- bidraget afhængig af, om du uddanner tilstrækkeligt med lærlinge i forhold til, hvor mange faglærte du beskæftiger. Hvis du uddanner tilstrækkeligt eller flere end forventet, slipper du billigere i forhold til i dag. Er dette ikke tilfældet, vil du opleve, at dine udgifter til AUB stiger.

Hvad koster det?

Virksomheden skal betale 27.000 kroner pr. praktikårselev, som din virksomhed mangler at uddanne eller at indgå en uddannelsesaftale med.
Du får i foråret 2018 et brev fra AUB med en forskudsberegning af dit bidrag. Brevet viser, hvor mange lærlinge du skal have ansat for at leve op til målet for din virksomhed.

Alle virksomheder vil få en måluddannelsesratio for, hvor mange lærlinge virksomheden skal uddanne i forhold til antallet af faglærte i virksomheden. Uddannelsesrationen er vægtet mellem et branchegennemsnit 25 % og et gennemsnit for hele arbejdsmarkedet 75 %.

Hvis virksomhedens aktuelle måluddannelsesratio (forholdet mellem antal faglærte og antal lærlinge i egen virksomhed) er lavere end den måluddannelsesration, som myndighederne beregner, skal virksomheden betale 27.000 kroner pr. lærling/praktikårselev.
Mangler din virksomhed fx at uddanne 0,5 praktikårselev, vil den skulle betale 0,5 x 27.000 kroner = 13.500 kroner mere i AUB-bidrag.
Virksomheder, der ikke lever op til deres måluddannelsesratio, men som forgæves har slået en eller flere praktikpladser op, kan søge om fritagelse for betaling af merbidraget til AUB.

Undtagelser

Virksomheder med op til én ansat er ikke omfattet af det praktikpladsafhængige AUB og skal derfor ikke betale bidrag til AUB.

Opkrævning

Første opkrævning fra AUB, der tager udgangspunkt i det nye praktikpladsafhængige AUB-bidrag, vil komme medio 2019, hvor alle virksomheder modtager et praktikpladsregnskab (en årsopgørelse) fra AUB.

Samtidig med at der indføres et praktikpladsafhængigt AUB-bidrag lettes alle virksomheder med ca. 295 kr. i AUB-bidrag for faglærte. Endvidere sættes lønrefusionen til elever på skoleophold op med 7,4 %.

Få overblik over AUB


Er du i tvivl, så kontakt AUB på tlf. 70 11 30 70 mellem 8.00 – 15.30/16.00.

Læs mere om trepartsaftalen om flere faglærte og praktikpladser her.

Nulstille kodeord
Venligst indtast din e-mail-adresse. Du får et nyt kodeord via e-mail.