Når eleven stopper

  • Når eleven stopper, skal der beregnes, hvor meget ferie eleven skal have med sig.
  • Den eventuelle restferie skal indberettes til feriepengeinfo og der hensættes/indbetales 12,5 % af den ferieberettigede løn for perioden 1. september frem til fratrædelse.
  • Hvis eleven har holdt mere ferie, end eleven har optjent, så er det ikke muligt at modregne.

Yderligere forklaring:

Hvor meget ferie eleven evt. skal have med beregnes ved, at fratrække den allerede brugte ferie fra den optjente. Eleven optjener 2,08 dage per måned eller 0,07 dag per kalenderdag dog maks. 2,08 dag per måned.

Eksempel:

Eleven er færdigudlært den 31. marts. Og har holdt 4 dages juleferie. Eleven har nået at optjene ferie fra 1. september til 31. marts (7*2,08 = 14,56 dage) herfra trækkes de 4 dage eleven har brugt (14,65 dage – 4 dage = 10,56 dage). Eleven skal altså have 10,56 dage indberettet på feriepengeinfo og der hensættes/indbetales 12,5 % af den ferieberettigede løn for perioden 1. september frem til fratrædelse.