Eleven er i sit første ansættelsesår og er ansat i perioden fra 1. november til 30. juni

  • Eleven har ret til 3 ugers betalt hovedferie, der skal afholdes i perioden 1. maj til 30. september.
  • Eleven har yderligere 5 dages betalt ferie, hvis virksomheden holder lukket før hovedferieperioden.

Yderligere forklaring:

Samtidighedsferieferie optjent og ikke afholdt hos nuværende arbejdsgiver kan modregnes i de 3 ugers betalt ferie. Ligeledes skal ferie optjent i ferieoptjeningsåret ved anden arbejdsgiver før ansættelsen modregnes, så eleven betaler (en del af) sin hovedferie med det optjente.

Eksempel 1:

Er eleven ansat 1. december og holder ferie 1. juni har eleven nået at optjene 12,48 feriedage (6*2,08=12,48). Arbejdsgiver skal i det tilfælde yderligere dække 2,52 feriedage, så eleven samlet får 3 ugers betalt hovedferie. Vi går i denne udregning ud fra, at eleven ikke har ferie til gode fra en tidligere arbejdsgiver, som kan trækkes fra. Har eleven desuden holdt fri 5 dage over jul, kommer eleven altså til at mangle 7,52 dages ferie til hovedferien, hvilket arbejdsgiveren er pligtig at betale.

Eksempel 2:

Er eleven ansat 1. marts og holder eleven ferie 1. juli har eleven nået at optjene 8,32 feriedage (4*2,08=8,32). Arbejdsgiver skal i det tilfælde yderligere dække 6,68 feriedage, så eleven samlet får 3 ugers betalt hovedferie. Eleven har dog nået at optjene 1.000 kr. i feriepenge hos sin tidligere arbejdsgiver før eleven startede hos sin nuværende arbejdsgiver. Hvis ikke feriepengene er brugt har den nuværende arbejdsgiver mulighed for at modregne de 1.000 kr. i de feriepenge eleven får i sin hovedferie. Det er ikke muligt at modregne med et større beløb af feriegodtgørelse fra den tidligere arbejdsgiver, end hvad der maksimalt svarer til 3 ugers løn under ferie for lærlingen.

Vær opmærksom på, at give din lærling besked på, at gemme ferie til sommerferien. Det er således virksomhedens ansvar at sikre, at eleven har mest muligt ferie optjent, når hovedferien skal afholdes.