Eleven er i sit 3. hele ferieår eller senere

  • Eleven optjener samtidighedsferie, med 2,08 dage per måned eller 0,07 dag per kalenderdag dog maks. 2,08 dag per måned.

Yderligere forklaring:

Når eleven har optjent ferie, så kan eleven afholde det. Det er dog arbejdsgivers ansvar at minde eleven om at gemme ferie til afholdelse af sommerferie. Hvis virksomheden har kollektivt lukket og eleven ønsker at holde ferie på et andet tidspunkt, så der ikke er ferie til at dække den kollektivt ferielukkede periode, skal virksomheden sikre sig, at eleven er grundigt informeret om, at eleven vil stå uden løn i den periode, der er kollektivt ferielukket, men hvor eleven ikke har ferie til at dække dagene. Hvis eleven stadig ønsker at holde ferie på et andet tidspunkt, og arbejdsgiver accepterer, at eleven afholder ferie før den ferielukkede periode, skal dette aftales skriftligt.

I tilfælde af at eleven starter hos arbejdsgiveren i sit 3. hele ferieår eller senere, vil elev, hvis ferien ikke er brugt, have ferie med fra en tidligere arbejdsplads. De feriepenge som eleven har optjent, men ikke brugt hos tidligere arbejdsgiver, skal modregnes, så eleven betaler (en del af) sine 5 ugers ferie med de optjente feriepenge.

Eksempel:

Eleven bliver ansat hos en ny mester den 1. februar og er i sit 1. hele ferieafholdelsesår. I dette tilfælde har eleven optjent 12,48 dage (6*2,08 = 12,48 feriedage). Eleven har holdt 4 dages juleferie hos den tidligere arbejdsgiver og har derfor 8,84 dage tilbage (12,84 – 4 = 8,48 dage), hvilket svarer til 5.000 kr. Eftersom eleven har ret til at holde 25 dages ferie, men allerede har holdt 4 dage, skal den nye arbejdsgiver betale løn under 21 feriedage. Den nye arbejdsgiver kan dog modregne med de feriepenge, som eleven havde med sig fra den forrige arbejdsgiver.