Bonusordninger

Praktikbonus til virksomheder, der tager flere lærlinge end de foregående tre år

Virksomheder, der tager flere lærlinge, end de har gjort i gennemsnit de foregående tre år, kan få en bonus på op til 15.000 kr. pr. ekstra praktikårselev.

Størrelsen af praktikbonussen fastlægges af AUB. Der er afsat en pulje på 20 mio. kr. til bonussen, og derfor kan beløbet blive mindre end 15.000 kr., hvis mange virksomheder er berettiget til bonus.

Bonussens størrelse offentliggøres på virk.dk. AUB udbetaler automatisk bonus til de berettigede arbejdsgiveres NemKonto.

Fordelsbonus til virksomheder, der tager lærlinge på fordelsuddannelser

Virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med lærlinge på fordelsuddannelser, vil kunne få en fordelsbonus på op til 5.000 kr.

Størrelsen af fordelsbonussen fastlægges af AUB. Der er afsat en pulje på 20 mio. kr. til bonussen, og derfor kan beløbet blive mindre end 5.000 kr., hvis mange virksomheder er berettiget til bonus.

Bonussens størrelse offentliggøres på virk.dk. AUB udbetaler automatisk bonus til de berettigede arbejdsgiveres NemKonto.
Det er kun uddannelsesaftaler indgået efter 1. januar 2017, der kan udløse fordelsbonus.

Se hvilke uddannelser der er fordelsuddannelser her.

Nulstille kodeord
Venligst indtast din e-mail-adresse. Du får et nyt kodeord via e-mail.