Bortvisning

Det er et helt almindeligt princip i arbejdsretten, at mester kan bortvise de ansatte. Dette falder også under ledelsesretten (”retten til at hyre og fyre”).

På samme vis som opsigelse, er bortvisning en af de mulige former for afbrydelse af et ansættelsesforhold. Men modsat opsigelsen så ledsages en bortvisning ikke af et opsigelsesvarsel, idet en bortvisning er en øjeblikkelig afbrydelse af ansættelsesforholdet.

På samme vis som ved opsigelsen skal en bortvisning være reel og saglig. Bortvisning er den absolut ”skrappeste” form for afbrydelse af et ansættelsesforhold, så mester er nødt til at være meget bevidst om at have den nødvendige dokumentation for bortvisningen. 

Modsat opsigelse, så kan bortvisning ikke begrundes i virksomhedens forhold som f.eks. manglende arbejde.
En bortvisning kan alene begrundes i medarbejderens forhold.
En borvisning kræver en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet fra den ansattes side f.eks. tyveri, så hvis den ansatte eksempelvis kommer for sent på arbejde en gang eller to, så vil en bortvisning være usaglig.

Overvejer du at bortvise en medarbejde, så ring til Dansk Håndværk og få en vurdering af de juridiske konsekvenser – vi er aldrig længere væk end ét opkald.

Læs mere om “Opsigelse” her.