Barsel: Bygge- og Anlægsoverenskomst 2021-2024

OBS! Der er indført nye regler med overenskomsten den 1. juli 2021. Hvis din medarbejder er gået på orlov før denne dato, er det reglerne i overenskomsten fra 2018-2021, der er relevant. Du er velkommen til at kontakte Dansk Håndværks juridiske afdeling for yderligere information omkring reglerne før 1. juli 2021.

Reglerne findes i overenskomstens § 60.

 

Anciennitetskrav

Retten til betaling af løn under fraværet er betinget af at medarbejderne på det forventede fødselstidspunkt har 6 måneders anciennitet indenfor de seneste 18 måneder.

Graviditetsorlov (mor)

Den gravide har ret til fuld løn under graviditetsorloven, der løber fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og ind til det faktiske fødselstidspunkt.

Barselsorlov (mor)

Efter fødslen har moren (den der tager barselsorloven) ret til fuld løn i 14 uger under barselsorloven.

Fædreorlov (far)

Faren (den anden forælder end den tager barselsorloven) har ret til fuld løn i 2 uger (fædreorlov). Fædreorloven skal placeres inden for 14 uger fra fødslen.

Forældreorlov  

Hvis kun den ene forælder er omfattet af overenskomsten

  • Kun mor (den der har taget barselsorloven): Har ret til fuld løn i 8 uger.
  • Kun far (den anden forælder): Har ret til fuld løn i 11 uger.

Begge forælder er på overenskomsten

  • Mor (den der har taget barselsorloven): Har ret til fuld løn i 5 uger.
  • Far (den anden forælder): Har ret til fuld løn i 8 uger.
  • Til deling mellem sig har forældrene 3 uger med fuld løn.

Det er et krav for ret til løn under orloven at forældreorloven afholdes indenfor 52 uger efter fødslen.

I overenskomstens protokollat nr. 5 kan du læse nærmer om forståelsen af ”fuld løn”.