Trepartsaftale om lønkompensation i Nordjylland

NYT: Lønkompensationsordning er OPHØRT pr. 22. november 2020

Så er regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om en ny model for lønkompensation i de syv nordjyske kommuner.

Parterne er enige om en kompensation baseret på:
1) En lokal genindførsel af den tidligere generelle lønkompensationsordning
2) Der indføres en pendlingslønkompensationsordning for virksomheder berørt af restriktionen om geografisk mobilitet i Nordjylland.
3)Tilpasning af den eksisterende lønkompensationsordning for tvangslukkede virksomheder.

Aftalen har til hensigt at undgå afskedigelser af medarbejdere samt afhjælpe de berørte virksomheder i den nuværende ekstraordinære smitteudviklingssituation i Nordjylland.

Lokal Lønkompensation:
Med aftalen indføres en lokal lønkompensation, hvor virksomheder i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø Kommune får adgang til at søge om lønkompensation. Den lokale lønkompensation vil generelt basere sig på forudsætningerne for den tidligere lønkompensationsordning, men der vil ikke blive stillet krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere.
Den lokale lønkompensationsordning vil udgøre 75 procent af de samlede lønudgifter for funktionærers løn månedligt og 90 procent af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kr. pr. omfattet ansat.

Pendlingslønkompensationsordning:
Med aftalen er parterne derudover enige om ekstraordinært at indføre en ny pendlingslønkompensationsordning, der giver virksomhederne mulighed for at få lønkompensation for netop de medarbejdere, som skal pendle fra en anden kommune og ikke kan arbejde hjemmefra. Ordningen skal ses i lyset af den kraftige opfordring om ikke at krydse kommunegrænser.
Pendlingslønkompensationsordningen vil udgøre 75 procent af de samlede lønudgifter for funktionærers løn månedligt og 90 procent af de samlede lønudgifter for ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 45.000 kr. pr. omfattet ansat. Den højere maksimale sats i forhold til øvrige lønkompensationsordninger skal ses i lyset af den helt særlige lokale udfordring for pendlere i Nordjylland.

Tilpasning af lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder:
Endelig er parterne enige om, at den eksisterende ordning for tvangslukkede virksomheder tilpasses, så den bedre imødekommer en situation med en lokal nedlukning. I dag er det et krav, at hele virksomheden lukkes ned, men fra d. 6. november kan de søge om kompensation ved nedlukninger af lokale arbejdssteder. Det skal sikre, at virksomheder med afdelinger rundt i landet vil kunne få kompensation for arbejdssteder, som måtte blive lokalt nedlukket.

Medarbejdere ansat inden den 6. november kan blive omfattet af ordningerne, og afskedigelser inden den dato vil ikke indgå i vurderingen af, om virksomheden lever op til kriterierne.

Ordningerne gælder frem til den 3. december 2020.

Se trepartsaftalen her.