Forsinkelse og loyalitet

Der gælder et almindeligt princip om loyalitet i et entrepriseforhold. Det princip betyder blandt andet, at entreprenøren skal orientere bygherren, hvis entreprenøren vurderer, at det må påregnes, at der vil indtræde forsinkelse.

Princippet betyder også, at entreprenøren inden for rimelighedens grænser skal forsøge at undgå en eventuel forsinkelse eller begrænse den (AB 92 § 24, stk. 2, og AB 18 § 39, stk. 2 og 3).

Tilsvarende loyalitetsforpligtelser påhviler bygherren overfor entreprenøren (AB 92 § 26, stk. 3, og AB 18 § 42, stk. 2 og 3)

Princippet betyder også, at entreprenøren skal forsøge at undgå en eventuel forsinkelse eller begrænse den, dvs. at entreprenøren har en tabsbegrænsningspligt.

Af AB 92/ABT 93 § 24, stk. 2, AB 18 § 39, stk. 2, og ABT 18 § 37, stk. 2, fremgår således følgende:

”Entreprenøren skal dog søge forsinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves”.
Ovennævnte tabsbegrænsningsbestemmelse, der også findes i AB-Forbruger § 36, stk. 1, antages – i hvert fald når der ikke er tale om rene leverancer – også at gælde, selvom et AB-dokument ikke er aftalt mellem bygherre og entreprenør.