4. Entreprenørens medarbejdere bliver hjemme

En entreprenør, der har egentlig mandskabsmangel, fordi entreprenørens medarbejdere helt (eller delvist) ikke møder på arbejde, har som udgangspunkt ikke krav på tidsfristforlængelse, hvis entreprisen forsinkes som følge heraf.

Mandskabsmangel er med andre ord en entreprenørrisiko.

Entreprenøren vil dog have krav på tidsfristforlængelse, hvis entreprenøren kan dokumentere, at forsinkelse pga. af mandskabsmanglen skyldes forhold, der i den konkrete situation må betegnes som ”force majeure”.

Det kan i den forbindelse ikke udelukkes, at mandskabsmangel, som følge af at entreprenørens medarbejdere helt (eller delvist) bliver hjemme for at passe deres børn, fordi børnenes (offentlige) institutioner er lukkede i overensstemmelse med Statsministerens udmelding på pressemødet den 11. marts 2020, i særlige tilfælde kan betegnes som ”force majeure”.
Det skal dog i den forbindelse fremhæves, at der fra de danske myndigheders side ikke er krav om, at private arbejdsplader skal lukke og medarbejdere sendes hjem, og at der umiddelbart er mulighed for såkaldt ”nødpasning” af børn (alderen fra 0 til 9 år), også selvom man som forældre ikke er ansat i en samfundskritisk stilling (fx sygeplejerske, læge, politi m.v.).

Statsministeren har udtalt: ”Vi skal minimere aktiviteten mest muligt. Men uden at sætte Danmark helt i stå. Vi skal ikke kaste Danmark ud i en økonomisk krise. Så vi vælger ændringer i den offentlige sektor for at understøtte, at den private sektor kan fortsætte bedst muligt i længst mulig tid. […] Jeg vil opfordre familierne til allerede nu at tale om, hvad der kan lade sig gøre. Om far og mor kan møde forskudt. Om naboer, venner, familie kan passe. Vi bliver nødt til at hjælpe hinanden.”