17. Fremtidige entrepriseaftaler?

Ved indgåelse af nye entrepriseaftaler, som der der intet er til hinder for, vil det som udgangspunkt være vanskeligt efterfølgende at påberåbe sig coronavirussen som ”force majeure”.

Dette skyldes, at virussen ikke længere er upåregnelig for aftalens parter.

Det må derfor anbefales, at man i forbindelse med aftaleindgåelsen forholder sig til, hvordan eventuelle fremadrettede coronavirus-relaterede forsinkelser skal håndteres både tidsmæssigt og økonomisk.