15. Kan dagbodskrav suspenderes som følge af coronavirussen?

Hvis der indtræder ansvarspådragende forsinkelse med en aftalt dagbodsbelagt termin, dvs. forsinkelse uden entreprenøren har ret til tidsfristforlængelse, vil bygherren umiddelbart kunne kræve dagbod.

Bygherren er med andre ord som udgangspunkt ikke forpligtet til at suspendere et berettiget dagbodskrav.

Det bemærkes dog, at Økonomistyrelsen den 18. marts 2020 har opfordret alle statslige institutioner til at ”udvise fleksibilitet, hvis leverandøren fx leverer forsinket som følge af coronavirus/COVID-19.”

Se Økonomistyrelsens opfordring her.

Styrelsens opfordring er fulgt op i det aftalepapir, der danner grundlag for den hjælpepakke, som Regeringen præsenterede den 19. marts 2020.

Af aftalepapirret fremgår således, at der vil blive givet dispensation fra bevillingsreglerne med henblik på, at staten kan ”undlade af gøre misligholdelsesbestemmelser (fx krav om betaling af bod for forsinkelse), gældende over for leverandører til staten, hvis misligholdelsen kan henføres til COVID-19.”

Det fremgår også af aftalepapiret, at ”Regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner.”