14. Kan entreprenøren forcere mod betaling?

Entreprenøren har som udgangspunkt ikke ret til at forcere mod betaling.

Forcering kræver med andre ord aftale.

Entreprenøren kan dog kræve forcering mod betaling, hvis bygherren med urette gør gældende, at entreprenøren er i ansvarspådragende forsinkelse (forsinkelse uden at have ret til tidsfristforlængelse), og entreprenøren udfører forceringen for at sikre sig imod dette. Entreprenøren skal i givet fald orientere bygherren inden forceringen påbegyndes (fx AB 18 § 41, der er udtryk for udfyldende entrepriseret).