1. Hvad er ”force majeure”?

Ved ”force majeure” forstås en udefrakommende ekstraordinær begivenhed, som hverken bygherren eller entreprenøren er herre over, og som hindrer opfyldelsen af aftalen.

Det er Dansk Håndværks opfattelse, at den verserende coronapandemi efter omstændighederne kan betegnes som ”force majeure”.

Om der foreligger ”for majeure” vil dog altid bero på en konkret vurdering af det enkelte aftaleforhold.

En entreprenørs og en bygherres påberåbelse af ”force majeure” er derfor forbundet med en vis standpunktsrisiko.

Det er relevant at overveje ”force majeure”, fordi hvis der foreligger en ”force majeure”-situation, der forsinker entreprisen, så vil entreprenøren (og bygherren) have ret til tidsfristforlængelse ( fx AB 92 § 24, stk. 1, og AB 18 § 39, stk. 1.)

Hvis et berettiget krav på tidsfristforlængelse skyldes en ”force majeure”-situation, vil entreprenøren ikke kunne gøre et forsinkelseserstatningskrav gældende (fx forøgede byggepladsomkostninger). fx AB 92 § 27, stk.3, og AB 18 § 43, stk. 1 og 3.

Entreprenøren vil således have ”ret til tid men ikke penge”. Uanset om den verserende coronapandemi i det konkrete tilfælde giver entreprenøren (eller bygherren) ret til tidsfristforlængelse eller ej, må der generelt opfordres til, at byggeriets parter – set i forhold til den helt ekstraordinære situation Danmark og resten af verden står i – udviser fleksibilitet, forståelse og samfundssind.