Prisstigninger på materialer – Hvad nu?

Byggebranchen har i den seneste tid oplevet store prisstigninger på materialer. Det har rejst spørgsmålet om, hvem der skal betale prisstigningen og om den kan sendes videre til kunden eller om det er håndværkeren, der må bære omkostningen?

Det afgørende er, hvad der står i aftalen. Har man ret til at regulere sine priser eller er de faste i hele perioden?

Udgangspunktet er, at den tilbudte pris er fast og det kræver derfor en særlig aftale om noget andet, før håndværkeren har ret til at regulere sine priser og dermed sende regningen for prisstigningen videre til kunden.

AB Forbruger
Bygger du for en forbruger og har man ikke aftalt noget særligt eller er der aftalt AB Forbruger, er udgangspunktet det ovenfor beskrevne, at prisen er fast i hele kontraktperioden. Håndværkeren har derfor ikke ret til at regulere sine priser, hvis prisen på materialerne stiger efter aftalens indgåelse. Det er derfor håndværkeren, der må bære omkostningen for de højere materialepriser.

AB 92
Har man indgået en entrepriseaftale med AB 92, er udgangspunktet ligeledes, at prisen er fast i kontraktperioden og der ikke er adgang til at regulere priserne.

Men har man i forbindelse med aftalens indgåelse taget Håndværksrådets/SMVdanmarks standardforbehold til AB 92, er der i standardforbeholdets punkt 9 aftalt, at Bygge- og Boligstyrelsens pris- og tidscirkulære gælder. Efter disse regler er prisen fast de første 12 måneder efter tilbudsdagen, hvorefter prisen indeksreguleres. Oplever man ekstraordinære prisstigninger inden for de første 12 måneder, indeholder pris- og tidscirkulæret en såkaldt ”katastrofeklausul”, hvorefter man har ret til at indeksregulere sine priser. Der er dog skrappe krav til, at man har ret til en sådan indeksregulering.

Alle følgende betingelser skal være opfyldte, før indeksregulering kan ske:

  1. Prisstigningen skal være ekstraordinær. Herved menes, at prisen skal være steget med min. 10 % i forhold til prisen på tilbudsdagen. Herudover forøges denne procentsats med 0,5 % for hver måned, der er gået siden tilbudsdagen.
  2. Prisstigningen skal være generel. Det vil sige, at prisstigningen skal gælde bredt i markedet og ikke blot for en enkelt leverandør.
  3. Prisstigningen skal overstige 0,5 % af den samlede entreprisesum.
  4. Prisstigningen skal kunne dokumenters.

AB18/ABForenklet
Har man aftalt de nye AB regler AB18 eller AB Forenklet, behøver man ikke at tage forbehold for indeksregulering, da de ovenfor nævnte regler fra pris- og tidscirkulæret er indarbejdet i begge regelsæt. Man har derfor automatisk ret til at indeksregulere sine priser. Det eneste man skal være opmærksom på er, at der ikke er aftalt særlige betingelser i kontrakten, der ændrer på dette og afskærer håndværkeren fra at indeksregulere. Dette ses af og til i bygherres og hovedentreprenørers fravigelser til AB18.

Ved indgåelsen af nye entrepriseaftaler
Hvis du vil afgive et fastpristilbud og samtidig sikrer dig, at entreprisesummen efterfølgende kan reguleres på grund af væsentlige prisstigninger, kan det gøres på følgende måde:

  • Du kan vedtage AB 18, ABT 18 eller Forenklet AB 18 som en del af aftalen. Du skal dog være opmærksom på, at disse regler ikke gælder bygherrer som har status som forbruger (Standardvilkårenes § 1, stk. 1.)
  • Hvis du tager et tydeligt forbehold for regulering af tilbudssummen fx i dit tilbud eller kontrakt, skal du være opmærksom på, at det risikerer at blive forkastet som ukonditionsmæssigt, hvis bygherre er omfattet af udbudsreglerne, blandt andet tilbudsloven.

Har du spørgsmål til reglerne, er du velkommen til at kontakte vores byggejurister.