Priserne på byggematerialer fortsætter deres himmelflugt

En usædvanlig stigning i omkostningerne til materialer betød at de samlede omkostninger ved at bygge en ny bolig steg med 1,3 pct. i tredje kvartal, sammenlignet med kvartalet før, viser nye tal fra Danmarks Statistik her til morgen.

Set over det seneste år betyder det en samlet stigning på 4,8 pct.

Ved opførelsen af enfamiliehuse og etagebyggeri steg omkostningerne til materialer i løbet af kvartalet med 2,1 pct. for enfamiliehuse og 1,8 pct. for etagebyggeri, mens arbejdsomkostningerne faldt med 0,6 pct. for enfamiliehuse og 0,7 pct. for etagebyggeri.

Omkostningerne til materialer steg særligt inden for el-arbejde, tømrer- og snedkerarbejde samt malerarbejde. Her oplevede man en stigning i materialeomkostningerne på hhv. 3,1 pct., 2,9 pct. og 2,5 pct.

Til gengæld faldt arbejdsomkostningerne som nævnt i de fleste byggefag, med undtagelse af malerarbejde, som steg med 0,4 pct. Vvs-arbejde og el-arbejde oplevede de største fald, mens de øvrige arbejdsomkostninger faldt mellem 0,4 pct. og 0,8 pct.

Du kan se alle tal og grafer på Danmarks Statistiks side her.